Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Mannerfelt, Frida, TDORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2490-8489
Alternative names
Publications (10 of 24) Show all publications
Mannerfelt, F. (2023). Co-preaching: The Practice of Preaching in Digital Culture and Spaces. (Doctoral dissertation). Stockholm: Enskilda högskolan Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Co-preaching: The Practice of Preaching in Digital Culture and Spaces
2023 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The purposes of this article-based thesis are to explore and understand preaching as a practice in general,and the practice of preaching in digital culture and spaces in particular. Informed by the practicetheory of Theodore Schatzki, it presents the results of a cross-case analysis of four di!erent case studiesof the practice of preaching in digital culture and spaces in Swedish protestant churches. Based on theanalysis, I argue that the deep relationality of the practice of preaching involves not just humans andtexts but also material arrangements and that this feature often is ampli"ed in digital culture and spaces.While there were examples of a decrease, overall, there was an increase in interaction, negotiation, andinterdependency. In light of this, I contend that the practice of preaching in digital culture and spacesis characterized by co-preaching. Moreover, I argue that some of the implications of co-preaching arethe enabling and encouragement of dialogue, imagination, and the priestly function of the priesthoodof all believers, but also an increased vulnerability for the co-preachers involved.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Enskilda högskolan Stockholm, 2023. p. 253
Series
Dissertationes Theologicae Holmienses ; 2
Keywords
digital homiletics, online preaching, the practice of preaching, digital culture, the preaching event
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1842 (URN)978-91-88906-21-2 (ISBN)
Public defence
2023-06-16, Enskilda högskolan Stockholm Sal 219/220, Åkeshovsvägen 29, Bromma, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2023-05-17 Created: 2023-05-17 Last updated: 2023-11-23Bibliographically approved
Mannerfelt, F. (2023). Listening to Listeners in a Digital Culture: The Practice of Listening to Digitally-Mediated Sermons. Homiletic: The Journal of the Academy of Homiletics, 48(1), 16-31
Open this publication in new window or tab >>Listening to Listeners in a Digital Culture: The Practice of Listening to Digitally-Mediated Sermons
2023 (English)In: Homiletic: The Journal of the Academy of Homiletics, ISSN 0738-0534, Vol. 48, no 1, p. 16-31Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

 This study examines digitally-mediated sermon listening practices by interviewing twenty-nine listeners from Swedish Protestant congregations. The analysis draws on Theodore Schatzki’s practice theory, focusing on the entanglement of human activity, material arrangements surrounding the preaching event, and the ends of practices—including how changes to any or all of the above impact the practice in question. The study found that listeners strove to uphold the listening practices they were accustomed to from their respective churchesand attempted to carry these over into the digitally-mediated preaching event. To a large extent,they succeeded in opening and managing a “third room of preaching.” Furthermore, the studyhighlighted the importance of knowing the ends of these listening practices. The study alsodemonstrated the significance of material arrangements and how changes in these arrangementssometimes led to the obstruction—or even breakdown—of listening practices. However, changesin material arrangements also inspired new practices—pointing to the need to rethink listeningpractices that are merely borrowed from in-church services.  

Keywords
online preaching; sermon listeners, practices. practice theory
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1918 (URN)
Note

Ingår i doktorsavhandlingen (sammanläggning) Co-preaching: The Practice of Preaching in Digital Culture and Spaces.

Available from: 2023-06-12 Created: 2023-06-12 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Mannerfelt, F. (2023). Nattvard 3.0: Digitalt förmedlad nattvard i ett lutherskt perspektiv. In: Teresia Derlén och Frida Mannerfelt (Ed.), Som spridda sädeskornen: Perspektiv på nattvardens levda teologi (pp. 225-258). Stockholm: Verbum
Open this publication in new window or tab >>Nattvard 3.0: Digitalt förmedlad nattvard i ett lutherskt perspektiv
2023 (Swedish)In: Som spridda sädeskornen: Perspektiv på nattvardens levda teologi / [ed] Teresia Derlén och Frida Mannerfelt, Stockholm: Verbum , 2023, p. 225-258Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Verbum, 2023
Series
Svenska kyrkans forskningsserie, ISSN 2003-6264 ; 52
Keywords
Digital nattvard, luthersk teologi, pandemi, Svenska kyrkan
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-2225 (URN)9789152639450 (ISBN)
Available from: 2024-02-03 Created: 2024-02-03 Last updated: 2024-05-16Bibliographically approved
Mannerfelt, F. & Derlén, T. (Eds.). (2023). Som spridda sädeskornen: Perspektiv på nattvardens levda teologi. Stockholm: Verbum Forlag
Open this publication in new window or tab >>Som spridda sädeskornen: Perspektiv på nattvardens levda teologi
2023 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

I många av Svenska kyrkans församlingar firas mässa en eller flera gånger i veckan. Nattvarden är i högsta grad både aktuell och angelägen – och den engagerar. Med anledning av en ny kyrkohandbok 2017 och ett biskopsbrev om nattvarden 2020 har såväl gamla som nya frågor väckts, och diskussionen om nattvarden har intensifierats. Inte minst har förhållandet mellan teologin i de nya normativa dokumenten och den levda teologin i församlingarna aktualiserats. Till detta samtal samlar den här antologin tolv skribenter från olika akademiska och kyrkliga traditioner för att ge perspektiv på nattvarden i Svenska kyrkan idag. 

Bokens kapitel behandlar exempelvis frågor om språk, musik, praktik, barn och delaktighet. Här diskuteras också nattvarden i förhållande till ämnen som ekumenik, klimat, diakoni och digitalisering. Historiska perspektiv blandas med analyser av nutida praktiker och teologiska nytolkningar för vår tid och framtid. Till synes spridda sädeskorn från den teologiska forskningen möts med utgångspunkten att nattvarden är central – för såväl kyrkan i stort som den enskilda gudstjänstfiraren.

Medverkande: Teresia Derlén (red.), Judith Fagrell, Ulrica Fritzson, Elin Lockneus, Mattias Lundberg, Frida Mannerfelt (red.), Michael Nausner, Karin Rubenson, Carina Sundberg, Karin Tillberg, Andreas Wejderstam, och Johannes Zeiler.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Verbum Forlag, 2023. p. 352
Series
Svenska kyrkans forskningsserie, ISSN 2003-6264 ; 52
Keywords
Nattvard, Svenska kyrkan, levd teologi
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-2224 (URN)9789152639450 (ISBN)
Available from: 2024-02-03 Created: 2024-02-03 Last updated: 2024-05-16Bibliographically approved
Mannerfelt, F. (2023). Vägval: Ett praktisk-teologiskt forskningsprojekt växer fram. Svensk kyrkotidning (10), 292-294
Open this publication in new window or tab >>Vägval: Ett praktisk-teologiskt forskningsprojekt växer fram
2023 (Swedish)In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 10, p. 292-294Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
Homiletik, praktisk teologi
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-2034 (URN)
Available from: 2023-10-24 Created: 2023-10-24 Last updated: 2023-11-09Bibliographically approved
Mannerfelt, F., Ideström, J. & Garpe, S. (2022). Att vara kyrka i digitala rum. In: Sara Garpe & Jonas Ideström (Ed.), Kyrka i digitala rum: Ett aktionsforskningsprojekt om församlingsliv online i Svenska kyrkan (pp. 6-18). Uppsala: Svenska kyrkan
Open this publication in new window or tab >>Att vara kyrka i digitala rum
2022 (Swedish)In: Kyrka i digitala rum: Ett aktionsforskningsprojekt om församlingsliv online i Svenska kyrkan / [ed] Sara Garpe & Jonas Ideström, Uppsala: Svenska kyrkan , 2022, p. 6-18Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Svenska kyrkan, 2022
Keywords
Digital ecklesiologi; kyrka online; gudstjänst online; Svenska kyrkan; pandemi
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1836 (URN)
Available from: 2023-05-17 Created: 2023-05-17 Last updated: 2024-02-13Bibliographically approved
Mannerfelt, F. (2022). Co-Preaching: The Effects of Religious Digital Creatives’ Engagement in the Preaching Event. Religions, 13(12), 1135-1135
Open this publication in new window or tab >>Co-Preaching: The Effects of Religious Digital Creatives’ Engagement in the Preaching Event
2022 (English)In: Religions, ISSN 2077-1444, E-ISSN 2077-1444, Vol. 13, no 12, p. 1135-1135Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The preaching event is a complex process of communication and interpretation. The aim of this study is to describe and discuss how the preaching event is affected when it is digitally mediated and involves so-called “religious digital creatives” (RDCs). This is achieved through a case study of the preaching event at two Church of Sweden (CoS) congregations that offered pre-recorded, digitally mediated worship services. The research questions guiding the study were: “When and how do the RDCs engage in the preaching event?” and “How can the effects of this engagement be understood in the light of homiletical theory drawing on the works of Mikhail Bakhtin?” The study found that RDCs engaged in the verbalization phase of the preaching event in several ways—including visualization, direction, editing, enhancement, and contextualization of the sermon—and thus contributed significantly to the preaching event. Furthermore, the RDCs exhibited notable relational authority—an authority based on negotiation, interdependence, and interaction. Employing homiletical theory that draws on Mikhail Bakhtin’s work, I argue that the RDCs in this case study are best understood as co-preachers who contribute to expanding the polyphony of the preaching event.

Keywords
online preaching; preaching event; homiletics; social media; religious digital creatives; authority; Church of Sweden; Michail Bakhtin; digital mediation
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1832 (URN)10.3390/rel13121135 (DOI)
Available from: 2023-05-17 Created: 2023-05-17 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Mannerfelt, F. (2022). From the Amphitheatre to Twitter: Cultivating Secondary Orality in Dialogue with Female Preachers. Studies in World Christianity, 28(1), 6-27
Open this publication in new window or tab >>From the Amphitheatre to Twitter: Cultivating Secondary Orality in Dialogue with Female Preachers
2022 (English)In: Studies in World Christianity, ISSN 1354-9901, E-ISSN 1750-0230, ISSN 1354-9901, Vol. 28, no 1, p. 6-27Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Ever since the theory of orality and literacy was introduced, it has provided scholars with a deeper understanding of the intertwined nature of culture and communication, as well as an appreciated tool for analysis. This is true also for the field of World Christianity. As the era of digital media emerged, the theory was developed as a tool to interpret digital culture as a ‘secondary orality’. This article critiques and cultivates this theory, by showing how the analytical tool of orality, literacy and secondary orality might be sharpened. This is done in dialogue with the practice of female preachers. Preaching thus serves as an example for a wider discussion on the development of the theory. The sharpening of the tool is done through letting the complexity of practices inform the theory. Through historical case studies of three strategically chosen female preachers, four questions are identified that would be important to consider when the theory and its developments are used in analysis: genre of communication, the categories of body and space, and how authority is construed. Finally, the cultivated theory is applied in the analysis of a female preacher in a digital culture and space.

Keywords
secondary orality; world christianity; digital culture
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1840 (URN)10.3366/swc.2022.0368 (DOI)
Available from: 2023-05-17 Created: 2023-05-17 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Mannerfelt, F. (2022). Får prästen fly pesten?: Luthersk teologi före, under och efter pandemin. In: Christina Grenholm, Karin Sarja och Jakob Wirén (Ed.), För världens skull: En festskrift till ärkebiskop Antje Jackelén (pp. 235-250). Stockholm: Verbum Forlag
Open this publication in new window or tab >>Får prästen fly pesten?: Luthersk teologi före, under och efter pandemin
2022 (Swedish)In: För världens skull: En festskrift till ärkebiskop Antje Jackelén / [ed] Christina Grenholm, Karin Sarja och Jakob Wirén, Stockholm: Verbum Forlag, 2022, p. 235-250Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Verbum Forlag, 2022
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1838 (URN)9789152639221 (ISBN)
Available from: 2023-05-17 Created: 2023-05-17 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Mannerfelt, F. & Roitto, R. (2022). Mellan rit och reklam del 1: Berättelsen om två församlingars utveckling. In: Sara Garpe & Jonas Ideström (Ed.), Kyrka i digitala rum: Ett aktionsforskningsprojekt om församlingsliv online i Svenska kyrkan (pp. 47-59). Uppsala: Svenska kyrkan
Open this publication in new window or tab >>Mellan rit och reklam del 1: Berättelsen om två församlingars utveckling
2022 (Swedish)In: Kyrka i digitala rum: Ett aktionsforskningsprojekt om församlingsliv online i Svenska kyrkan / [ed] Sara Garpe & Jonas Ideström, Uppsala: Svenska kyrkan , 2022, p. 47-59Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Svenska kyrkan, 2022
Keywords
digitala gudstjänster; online gudstjänst; digital ecklesiologi; digital teologi; Svenska kyrkan
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1835 (URN)
Available from: 2023-05-17 Created: 2023-05-17 Last updated: 2024-02-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2490-8489

Search in DiVA

Show all publications