Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Aktörskap och andlighet: kvinnors bidrag till formandet av modernitet i Sverige
Title [en]
Agency and spirituality: women's contribution to the formation of modernity in Sweden
Abstract [sv]
Populärvetenskaplig beskrivning (svenska):Perioden 1915–1925 präglas av oro för krig, nya medieformer, omförhandling av gränser mellan offentliga och privata sfärer samt av traditionella könsförståelser. Dessa omvandlingar har paralleller till vår samtid 100 år senare, i behov av reflektion över samhällsförändringar och individens ansvar. Tidigare kvinnohistorisk forskning har belyst kvinnors politiska, sociala och kulturella engagemang under det moderna samhällets etablering i Sverige. I projektet Aktörskap och andlighet: kvinnors bidrag till formandet av moderniteten i Sverige tillförs ny kunskap om hur andlighet och personlig tro var drivkrafter för att hantera och aktivt delta i förändringarna och skapa en hållbar tro på samhället, moralen och det andliga tillståndet.Projektet belyser ett urval av kristna och politiskt medvetna kvinnor. Majoriteten är förankrade i Svenska kyrkan och i alternativa andliga rörelser. De diskuterar kallelse, moral, fred, rättvisa och utbildning. Inom Svenska kyrkan debatteras samtidigt behov av inre och yttre reformer i en modernitet med fördjupad individualism parallellt med vetenskaplig kritik mot teologins sanningsanspråk och politiska position. Kulturtidskriften Vår Lösen och antologin Det andliga nutidsläget och kyrkan (1919) samt kvinnornas korrespondens och dagböcker utgör primärmaterialet för projektet, vilket är outforskat ur ett kvinnohistoriskt och delvis teologiskt perspektiv. Inom kyrkohistoria och teologi har samhällsengagemang bland manliga företrädare för olika inriktningar inom Svenska kyrkan och frikyrkan utforskats, men kvinnornas engagemang – ofta uttryckt via alternativa offentligheter och nätverk – har sparsamt belysts. Flera av urvalets kvinnor var inflytelserika då men är idag bortglömda.Projektets resultat bidrar därmed till forskning om samhället i stort och kvinnornas roll i det samt till en mer komplex bild av hur religion, andlighet och genus samspelar under modernitetens framväxt i Sverige under tidigt 1900-tal.
Abstract [en]
The purpose and aims of the project are to contribute with deeper knowledge about the role of religion and spirituality for women’s agency in the formation of modernity in Sweden.The following research questions guide the analysis in the project: Year 1: How are religious and spiritual ideas expressed in women's writing and correspondence, and how do they enable and structure their public engagement in early 20th Swedish society?; How do women’s ideas connect with, negotiate, and contribute to larger public debates in Church and society? Year 2: What new insights can the combination of historical,sociological, and theological perspectives bring to research on women’s agency in the formation of modernity in Sweden? The empirical material consists of publications and correspondence of 85 women during the time period 1915-1925. Narrative analysis in combination with feminist theories on agency, alternative publics and theology will be used. Through a collective biography common themes and variations in the women’s contributions will be highlighted. The result will be published in two articles and a monograph, and communicated to the public through a conference and an exhibition at the Sigtuna Foundation. The project will contribute with new knowledge about religion and spirituality as an incentive for women’s agency during a significant period of the formation of Swedish modernity, and new insights for understanding the complex interplay between religion, gender and modernity.
Principal InvestigatorWigorts Yngvesson, Susanne
Co-InvestigatorLövheim, Mia
Coordinating organisation
University College Stockholm, Department of Religious Studies and Theology
Funder
Period
2024-01-01 - 2025-12-31
Keywords [en]
Sweden early 20th century, modernity, women's agency, spirituality and religion, collectivebiography
National Category
Religious Studies
Identifiers
DiVA, id: project:3157Project, id: 2023-00686_VR

Search in DiVA

Religious Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar