Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 931
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-theologisches-seminar-adelshofen
 • sodertorns-hogskola-harvard
 • oxford-university-press-humsoc
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101. Berglund, Carl Johan
  Trettonde söndagen efter trefaldighet, den 18 september2011In: Tro och liv, ISSN 0346-2803Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 102.
  Berglund, Carl Johan
  Uppsala universitet, Nya testamentets exegetik.
  Understanding Origen: The Genre(s) of the Gospels in Light of Ancient Greek Philology and Modern Genre Theory2016In: Scrinium, ISSN 1817-7530, E-ISSN 1817-7565, Vol. 12, no 1, p. 181-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The reflections of Origen of Alexandria (ca. 185–254 CE) concerning the nature of the New Testament Gospels may be better understood if viewed in relation to a scheme of standard introductory questions used by ancient Greek philologists in their commentaries on classical Greek literature. While this scheme did not include questions about the form or genre of the writings to be analyzed, Origen repeatedly added such reflections when he adapted the scheme in his commentaries on biblical writings. These reflections inform us of his expectations of the Gospels. Using a modern concept of genre as a system of expectations shared between author and reader, and frequently intended to shape the worldview of the readers, Origen’s views of the nature of the Gospels can be expressed as their simultaneous participation in two genres: Christian teaching and ancient historiography.

 • 103.
  Berglund, Carl Johan
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Öppna vyer i 200-talets kristna akademi: Origenes attityd gentemot grekisk filosofi och kristna apokryfer2021In: Öppna vyer – lång sikt: Festskrift till Owe Kennerberg / [ed] Thomas Kazen & Susanne Wigorts Yngvesson, Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm , 2021, p. 175-186Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Origenes från Alexandria (ca. 185–254) förlorade som sjuttonåring sin far till martyrskapet, och själv var han ofta utsatt för påtryckningar både från våldsverkare och myndigheter. Ändå tog han inte avstånd från det hedniska majoritetssamhällets kultur, utan skaffade sig en god grekisk-romersk bildning, försörjde sig på att undervisa i grekiska språket och litteraturen, och lärde sina egna kristna studenter att bygga sina teologiska reflektioner med de bästa verktyg de kunde finna i den grekisk-romerska filosofin. Samma öppenhet för motståndarnas argument finner vi i hans attityd gentemot kristna skrifter som befann sig utanför den framväxande kanongränsen, och ofta torgförde teologier han var främmande för. Ändå tog han dessa texter på allvar, gick i dialog med dem och kunde till och med erkänna när de hade rätt. I jämförelse med många andra tidigkristna författare är det en mycket generös hållning.

 • 104.
  Berglund, Carl Johan
  et al.
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology. Åbo Akademi.
  Crostini, BarbaraNewmaninstitutet.Kelhoffer, James A.Uppsala universitet.
  Why We Sing: Music, Word, and Liturgy in Early Christianity2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  In a seminal study, Cur cantatur?, Anders Ekenberg examined Carolingian sources for explanations of why the liturgy was sung, rather than spoken. This multidisciplinary volume takes up Ekenberg’s question anew, investigating the interplay of New Testament writings, sacred spaces, biblical interpretation, and reception history of liturgical practices and traditions. Analyses of Greek, Latin, Coptic, Arabic, and Gǝʿǝz sources, as well as of archaeological and epigraphic evidence, illuminate an array of topics, including recent trends in liturgical studies; manuscript variants and liturgical praxis; Ignatius of Antioch’s choral metaphor; baptism in ancient Christian apocrypha; and the significance of late ancient altar veils.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 105.
  Berglund, Carl Johan
  et al.
  Uppsala universitet, Nya testamentets exegetik.
  Gustafsson, Daniel
  Ad fontes: Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok är en festskrift till prästen, teologen och översättaren Olof Andrén. Bokens titel, Ad fontes, betyder »till källorna« och är vald som ett erkännande av Olof Andréns mångåriga gärning för att uppmärksamma och tillgängliggöra den rikedom som  nns bevarad i skrift från kristendomens äldsta tradition. Hans gärning har sedan länge en stor betydelse för kyrka, akademi och kulturliv i Sverige. Boken inleds med tre bidrag som tecknar Olof Andréns gärning och patristikens uppsving i Sverige under 1900-talet. Därefter följer sjutton artiklar som lyfter fram nya perspektiv på fornkyrkliga text- er och personer, tidigkristen ikonogra  och kyrkomusik, samt på hur arvet från denna tradition kommit att uppfattas och återspeglas i senare tid.

 • 106.
  Berglund, Robert
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Ett förvandlat sinnelag: En studie över distinktionen mellan φρόνημα τῆς σαρκὸς och φρόνημα τοῦ πνεύματος i Romarbrevets åttonde kapitel2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker, ur några olika perspektiv, distinktionen mellan Andens och köttets sinnelag i Rom 8. Ordet för sinnelag (φρόνημα), dess betydelse och Paulus användning av det studeras. För att belysa distinktionen mellan de olika sinnelagen så studeras Paulus text utifrån ett vid tiden vanligt filosofiskt sammanhang – det stoiska. Därtill tittar en receptionshistorisk undersökning på några utvalda tolkare av texten, för att se hur den har förståtts i kristen tradition. Uppsatsens kommer fram till, att distinktionen visar på utpräglat olika förhållningssätt till så väl Guds verk i världen som till medmänniskor. Något som får påverka hur man agerar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Bergström, Lena
  et al.
  Equmeniakyrkan.
  Carlsson, PetraUniversity College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.Fahlgren, SuneUniversity College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.Halldorf, Peter
  En grönare kyrka: teologi för klimatnödläge2022Collection (editor) (Other academic)
 • 108.
  Berméus, Viktor
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Är Guds rike här nu igen?: En jämförelse mellan Jesus undervisning och hans judiska tradition angående Guds rike som närvarande.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about how five different exegetical researchers view the historical Jesus teaching about the kingdom of God as present and the possibility for it to be in continuity with his jewish tradition and contemporary context. Jesus announces that the kingdom of God is present and that this present reality is revealed through the miraculous deeds of Jesus. The idea of the kingdom of God as present is in some ways to be found in different texts and certain sects within Second Temple Judaism. Through their work on the historical Jesus the five exegetes shows that, even though the language and the symbol of the kingdom of God is similar, Jesus is in some ways doing something radically new and different in his use of the term “the kingdom of God.” By comparing certain logions with certain texts from Second Temple Judaism, this study shows that there is some continuity, but also that Jesus is presenting a new type of kingdom, a new type of presence and another kind of movement when presenting the kingdom of God as present.

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats Viktor Berméus
 • 109.
  Bernerfalk Jaeger, Emma
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  "Där barmhärtighet och kärlek bor, där finns också Gud": Implicit ecklesiologi i Huddinge församlings diakoni2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom ramen för empirisk ecklesiologi är det den här studiens syfte att är undersöka vilken ecklesiologi som kommer till uttryck genom diakonin i Huddinge församling, genom att använda ”Teologins fyra röster” som arbetsmodell och tolkningsverktyg. Hur kyrkan framträder för människor undersöks genom att studera vad den gör och ställs i relation till kyrkan som social kropp. Genom en ecklesiologisk fältstudie där Teologins fyra röster får styra vilket material som samlas in avtäcks och analyseras den ecklesiologi som kyrkan bär på. Studiens slutsats är att den ecklesiologi som framträder genom Huddinge församlings diakoni är starkt relationellt betonad. Resultaten pekar också mot att människors kristna självförståelse inte formas som ett resultat av en kognitiv process utan genom att kristen tro praktiseras och förkroppsligas genom handling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Bernerfalk Jaeger, Emma
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  "Ett stråk av himlen, på berget, mitt i staden": Implicit ecklesiologi i Engelbrektskyrkan2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte att är analysera den implicita ecklesiologi som kommer till uttryck i Engelbrektskyrkans kyrkobyggnad, kyrkorum och materialitet, sådan den var när den byggdes. Utgångspunkten är att kyrkobyggnaden, -rummet och kyrkans materialitet bär på ecklesiologisk information, som genom att synliggöras ger en bild av den syn på vad kyrkan är och bör vara som var rådande vid tiden för kyrkans byggande. Genom en begränsad fältstudie, litteraturstudie och en semi-strukturerad intervju avtäcks och analyseras den implicita ecklesiologi som kyrkan bär på. Studiens slutsats är ett synliggörande av en ecklesiologi där kyrkan är den plats som möjliggör mötet mellan Gud och människa. I Engelbrektskyrkan möter människan bilden av en undervisande, segrande och kärleksfull Kristus som har famnen öppen för sina barn. Både den bild av Kristus och den bild av kyrkan som framträder är bilden av det starka, vackra som inte är sårbart. Genom analysen av de konkreta uttrycken för kyrkan framträder också en ecklesiologi där ett statskyrkoideal bryter mot ett folkkyrkoideal. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Bratt, Emanuel
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Vad formar en pastor?: En intervjustudie av fem nyblivna pastorer inom Equmeniakyrkan om sin pastorsutbildning på Teologiska Högskolan Stockholm2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates formation during ministerial education and training by interviewing five newly ordained pastors within the Uniting Church in Sweden about their experience of what the Pastor’s program at Stockholm School of Theology have contributed to for being shaped and prepared as pastor. The study, which is qualitative and abductive, relates theoretically to Benjamin Bloom's cognitive, affective, and psychomotor learning domains that are translated into pastoral contexts for studying what the education has contributed to, as well as to David Kelsey's Athens-Berlin concept to compare the educational ideals of pastors, with the program’s institutional form of education.

  The results show that the factors that were achieved as most important in shaping and preparing the new pastors are: Internship and practice, Teachers and staff, Fellow students, Teaching, Retreats, devotions, individual conversations & joint trips, and Congregational life and pastors. These are summarized as Practice, Relations, Teaching and Practices (PRTP). The result also shows that it is crucial in which way these are conducted. The ways that have been positively formative for the pastors are described in the essay.

  The analysis shows that the pastors' ideals of education drawn from Kelsey, applied to Swedish post-secondary forms of education can be understood as a mixture of the ideals of university and folk high school, with an emphasis on folk high school - and that this conflicts with the church’s pastor's program whose form of education is a combination of university and church with a clear emphasis on university. Based on these findings, the study presents four opportunities for the Uniting Church in Sweden and the Stockholm School of Theology to reduce this tension. The essay also discusses similarities and differences with previous studies among other things in terms of what shapes and prepares for service, the possibility of three-part learning objectives, and the question of educational form.

  Download full text (pdf)
  Vad formar en pastor (Emanuel Bratt, 2023)
 • 112.
  Bremdal, Patrik
  et al.
  Uppsala universitet, Juridiska institutionen.
  Ohlsson, Johanna
  Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Avslutning: Att gå från idé till förvaltning2020In: Mänskliga rättigheter i teori och praktik: Från idé till förvaltning / [ed] Patrik Bremdal & Johanna Ohlsson, Lund: Studentlitteratur AB , 2020, 1, p. 267-271Chapter in book (Other academic)
 • 113.
  Bremdal, Patrik
  et al.
  Uppsala universitet, Juridiska institutionen.
  Ohlsson, Johanna
  Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Mänskliga rättigheter i teori, tillämpning och praktik2020In: Mänskliga rättigheter i teori och praktik: Från idé till förvaltning / [ed] Patrik Bremdal & Johanna Ohlsson, Lund: Studentlitteratur AB , 2020, 1, p. 15-21Chapter in book (Other academic)
 • 114.
  Brorsson, Caroline
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Mellan hopp och förtvivlan: En predikoanalys efter attentatet på Drottninggatan 20172023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A sermon after a crisis or traumatic event requires great pastoral care. How do we put what happened into words? When things are so devastating that words are not enough? How do we speak about hope and despair in the midst of a crisis? This thesis aims to analyze sermons in the Church of Sweden after the attack on Drottninggatan, Stockholm, Sweden in 2017. Nine sermons held in the weeks following the attack have been analyzed. The theoretical background and theme of the analysis has been psychotraumatology and trauma-informed theology. The thesis’ process has been an inductive approach, as it begins in the material and then compares these against the selected aspects. The questions asked in the thesis are: “What qualities can be found in these sermons after the terrorist attack at Drottninggatan?“ As well as two sub-questions about the respective perspectives: “Which psychotraumatological perspectives were found in the sermons?” and “What perspectives of trauma-informed theology were found in the sermons?”

  The analysis of sermons and the answer to the first question resulted in five common themes: Responsibility and humanity, The terrorist attack and evil, The Bible and God, Despair and Hope. Based on this, both theoretical aspects have been used to analyze the results. 

  Download full text (pdf)
  Mellan hopp och förtvivlan, Brorsson, Magisteruppsats 2023
 • 115.
  Camnerin, Sofia
  Equmeniakyrkan.
  De rop korset svarar på: Soteriologi i feministiskt perspektiv2016In: St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening, ISSN 0808-2901, ISSN 0808-2901, Vol. 1, no 1, p. 6-19Article in journal (Refereed)
 • 116.
  Camnerin, Sofia
  Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Försoningens mellanrum: en analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall purpose of this thesis is to illuminate and critically evaluate Christian theology of atonement and redemption, in order to contribute to contemporary theology of atonement and redemption. The purpose is reached through an analysis of the work of two contemporary feminist theologians; Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock. Hampson has formulated a sharp post-Christian position. Brock has distinguished herself through her critique of the Christian concept of atonement and through her contributions to reconciliation and redemption.

  Both Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock argue that Christian atonement-theology, primarily the so called objective model, is hurtful to children and victims of abuse and violence. They both argue that theological language is not innocent. At the same time, they illustrate broken relationships, sufferings, and problems they want to change, give theological interpretations of how that change is to take place and present methodologies on how to reach reconciliation between human beings and God as well as between human beings.

  In two steps I undertake a critical analysis of content and presuppositions in Daphne Hampson’s and Rita Nakashima Brock’s theologies of atonement and redemption. In the first step, I describe Hampson’s and Brock’s critique of Christian atonement-theology. I analyze their theological critique and theological construction in a model "from-transition-to". My critical analysis focuses especially on internal consistency. In the second part, the analysis of presuppositions, I explain basic principles upon which they shape their theology. The analysis is made up by the analytical concepts; theoretical arguments of knowledge, understandings of faith, and the position of the subject. I also analyze other essential concepts out of which gender is one.

  In the last chapter I present my own constructive contribution, structured by content and presuppositions. I argue that theology is both a critical and constructive discipline. In the content-response I discuss images of God, the tragic, the cross, and the hope. In the presuppositions-response I discuss the concept "space-in-between". In conclusion I propose that theology of atonement/redemption is shaped between post and Christian. I argue that space-in-between-perspectives are necessarily experimental and critical, a space on the border where marginalized voices are to be included.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 117.
  Camnerin, Sofia
  Equmeniakyrkan.
  Ordinerad gemenskapsbärare: Buren av kyrkan för att bära gemenskapen2019In: Uppdrag pastor: Teologi och praktik / [ed] Sune Fahlgren, Karlstad: Votum , 2019, 1, p. 52-61Chapter in book (Other academic)
 • 118.
  Camnerin, Sofia
  Equmeniakyrkan.
  Recension av: Tala om försoning: Reflektioner över ett centralt tema i kristen teologi2017In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 93, no 1-2, p. 109-110Article, book review (Refereed)
 • 119.
  Camnerin, Sofia
  Equmeniakyrkan.
  Sårbar kyrka: Att ge rum åt barn och unga med särskilda behov2019In: Man ska vara sig själv: En bok om ungdomar, tro och delaktighet / [ed] Josef Forsling, Caroline Gustavsson, Fredrik Wenäll, Marcus Förlag , 2019, p. 95-114Chapter in book (Refereed)
 • 120.
  Camnerin, Sofia
  Equmeniakyrkan.
  Tro i ett mellanrum2014In: Tro - en politisk kraft / [ed] Andreas Linderyd & Carl Henric Svanell, Stockholm: Verbum Forlag, 2014, Vol. S. 104-116, p. 104-116Chapter in book (Refereed)
 • 121.
  Camnerin, Sofia
  et al.
  Equmeniakyrkan.
  Fritzson, Arne
  Försoning behövs2012Book (Other academic)
 • 122.
  Camnerin, Sofia
  et al.
  Equmeniakyrkan.
  Jonsson, Åke
  Teologi för församlingsbruk2017Collection (editor) (Other academic)
 • 123.
  Camnerin, Sofia
  et al.
  Svenska Missionskyrkan.
  Kazen, ThomasStockholm School of Theology, Department of Theology.
  Byggstenar för gudstjänst: idéer och material för gudstjänstförnyelse2004Collection (editor) (Other academic)
 • 124. Carlsson, Petra
  A Deleuzian analysis of Thomas Altizer's style2009In: Literature & Theology, ISSN 0269-1205, E-ISSN 1477-4623, Vol. 23, no 2, p. 207-219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article offers a new entrance into the radical theology of Thomas J. J. Altizer and suggests a contemporary relevance of his theology that might not yet be fully acknowledged. By relating Altizer's theology to the French thinker Gilles Deleuze's notions of repetition and the actual/virtual the article suggests a subversive force in precisely those stylistic characteristics of Altizer's prose that have been critiqued for indicating an incomplete break with modernist thought.

 • 125.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Department of Religious Studies and Theology.
  Ekoteologi och videologi: Att förändra världen från marginalen2022In: St. Sunniva, ISSN 0808-2901, no 2Article in journal (Other academic)
 • 126.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Foucault, art, and radical theology: the mystery of things2019Book (Other academic)
 • 127. Carlsson, Petra
  Foucault, Magritte and negative theology beyond representation2013In: Studia Theologica, ISSN 0039-338X, E-ISSN 1502-7791, Vol. 67, no 1, p. 63-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent theological writings on the French philosopher Michel Foucault often mention Foucault in relation to negative theology. This article discusses the negative motion in Foucauldian thinking through Foucault's essay on the Belgian painter René Magritte. On the basis of this discussion, the article sketches a renewed account of negative theology. It is a post-representational account of negative theology in accordance with Foucault's critique of representation, as presented in his Magritte essay.

 • 128.
  Carlsson, Petra
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Foucault, Manet and New Materialist Theology2016In: Literature & Theology, ISSN 0269-1205, E-ISSN 1477-4623, Vol. 30, no 4, p. 471-492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses Michel Foucault’s analysis of Edouard Manet in relation to contemporary theology and sacramentality. The article argues that Foucault’s work on Manet instigates a move away not only from earlier forms of art or earlier forms of thought but also away from an overarching idea of Christian thinking, and towards a materialist and immanent approach to art and thought as spiritual practices. It is an approach that highlights invisibilities, or what the article names ‘non-places’, in the tangible and material processes of artistic representation in Manet’s work. By doing so, the article suggests, Foucault’s thoughts on Manet not only precede ideas in what goes under the name of new materialism in contemporary theology but even opens for a purely material understanding of sacramentality.

 • 129.
  Carlsson, Petra
  Uppsala universitet.
  Foucault, Velázquez and the place of sacramentality.2015In: Studia Theologica, ISSN 0039-338X, E-ISSN 1502-7791, Vol. 69, no 2, p. 126-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses Michel Foucault's analysis of Diego Velázquez’Las Meninasand suggests that Foucault's analysis introduces an erratic, yet material space for human knowledge after the death of God and man alike. The article introduces the space for thought provided by the Foucault analysis and subsequently relates it to Christian sacramentality of the postmetaphysical tradition with Catholic theologian Louis-Marie Chauvet. Chauvet, the article shows, underlines the materiality and situatedness of knowledge and thought in Christian faith in ways that relate to but also differ from the space Foucault points out in his analysis. With Foucault, the article argues, we may approach a more far reaching materiality that, in turn, may affect our account of sacramentality. The final part of the article, thus initiates an exploration of a material sacramentality in relation to the concrete, yet erratic space for human knowledge introduced by Foucault. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

 • 130.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Gråstensteologi: en kultur med svedda vingar lär sig landa2023Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  »Vi flyger för högt, det går för fort, vi orkar inte med det vi egentligen tycker är viktigt, och vi bränner ut planeten i samma takt som vi bränner ut oss själva«, skriver Petra Carlsson Redell. I Gråstensteologi väver hon samman sina erfarenheter med reflektioner från tänkare från historia och nutid som sällan hörs i svensk teologisk debatt. Tillsammans visar de på ett förhållningssätt till tro och andlighet som tar sin utgångspunkt i marken snarare än i himlen. När vi ser att allt är sammanvävt ser vi att en omställning i ekologisk mening också kräver en social omställning till ett mer jämlikt samhälle. Vi behöver tänka och agera glokalt – det lokala livet har en koppling till den globala helheten. 

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 131.
  Carlsson, Petra
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Mysticism as revolt: Foucault, Deleuze, and theology beyond representation2014Book (Other academic)
 • 132.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Department of Religious Studies and Theology.
  ”Om samisk andlighet” i TV4, Malou2022Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 133.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Department of Religious Studies and Theology.
  Panel discussion on Human Rights, Indigenous Culture, and Spirituality in the Arctic Region2022Other (Other academic)
 • 134.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Department of Religious Studies and Theology.
  Radioserie för P1: Att söka sin egen väg2022Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 135.
  Carlsson, Petra
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Subject to None2017In: The Living Pulpit (Online), ISSN 1946-1771, Vol. 26, no 2, p. 9-11Article in journal (Refereed)
 • 136.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Department of Religious Studies and Theology.
  Teologins kraft i hopplösa tider2022Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 137.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  The Christ under Reconstruction: From the Face to the Celestial Machine2018In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 94, no 3, p. 167-177Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Starting in Gilles Deleuze and Félix Guattari's critique of the image of the face of Christ, the article experimentally explores the notion of the cross-event as machine. Through an encounter between Deleuze and Guattari's concept of the abstract machine and Russian avant-garde artist and thinker Liubov Popova's notion of construction, the article explores the multiplicity rather than the singular identity of the Christ-notion; the ongoing creative aspect rather than the origin–telos spectrum. Thus, the article invites non-theological thinkers to throw new light on a theological dilemma: the exclusive and authoritarian aspects of the Christ figure. Finally, alternative images of Christ to be found in the history of Christianity are suggested.

 • 138.
  Carlsson, Petra
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Vad är sanning?2016In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 92, no 3-4, p. 171-172Article in journal (Refereed)
 • 139.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Department of Religious Studies and Theology.
  Viddernas Gud: Människans plats i tillvaron2022In: En grönare kyrka: Teologi för klimatnödläge / [ed] Lena Bergström, Petra Carlsson, Sune Fahlgren & Peter Halldorf, Bromma: Libris, 2022, p. 101-110Chapter in book (Other academic)
 • 140.
  Carlsten, Thorbjörn
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Bortom skillnad: Läran om trikāya (”tre kroppar”) i māhāyāna-buddhismen  som modell för en transcenderande religionsteologi för  dual buddhist-kristen religionsidentitet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a try to present the Trikāya doctrine in Māhāyāna Buddhism as a model for a transcending theology that can help those who are living with a “dual Buddhist-Christian religious identity” to overcome conflicts between Buddhism and Christianity. By the Trikāya doctrine we can reach a deeper understanding of the mystical awakening to “Buddha beyond Buddha” (or “God beyond God” as some of the mystics tried to explain); i.e. the transpersonal Dharma and the transpersonal Logos beyond the limited individuals of Gautama and Jesus who both fully realized God as spiritual qualities in body, speech, actions and mind. The point is that we do not need to choose between the Buddha or Christ; instead we can look at them both as living examples of the realization of what Paul Tillich called the “Ultimate Concern” and “Being”.  And probably we can use this model for most religions. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Condró, Fransisko
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Den andliga vårdens möjligheter och begränsningar: Ett religionssociologiskt perspektiv på andlig vård inom hälso- och sjukvården och Kriminalvården.2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to understand what is meant by spiritual care (andlig vård) as structured within the founding statutes and guidelines of the hospital church (Sjukhuskyrkan), the correctional services (Kriminalvården), and the health care services (hälso- och sjukvården) in Sweden. How the possibilities and limitations of spiritual care in Sweden are made visible from a socio-religious perspective is an overarching research question that forms the basis for the three sub-questions on how spiritual care is defined, designated and structured. The basis for the empirical material is partly text material from laws, presentations, guidelines, directives and basic documents for spiritual care and partly interview material from selected informants.Parts of the Constitution of Society by Anthony Giddens (1984) became the theoretical perspective. The method chosen emanated in the qualitative methods of Kirsti Malterud. The conclusions are that the structure for spiritual care in Sweden is strictly community-centered, and is reproduced through the individual actors, where the dominance of the Hospital Church maintains another ongoing and changing social system in spiritual care. This can create an unbalanced social structure in the arena of spiritual care. SST, Myndigheten för stöd till trossamfund (the Swedish Agency for Support to Faith Communities) and the Hospital Church have the means of power through the external caregiver structure on which spiritual care is based. This structure applies in a similar way to the spiritual care within the Swedish Prison and Probation Service, that reports structural imbalances that can lead to social vulnerability, discrimination and intolerance in prisons and demanding a Swedish vocational education. A clearer, patient-centered, approach is pointed out in this study, where patients with an existential crisis can be treated with either a general spirituality or a religious spirituality, where the concept of existential health through existential support can then be about both spiritual care and nursing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Cronhjort, Elsa
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Verktygslåda till föräldrar: Att dela tro med barn i hemmet2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Dahlström, Anders
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp: Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 19802018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion.The method employed is, following a reading of all the issues of Betlehem, to distinguish and extract the stories that are narrative in character according to Hindmarsh’s criteria. That is to say, stories that point beyond the individual to a larger principle of meaningfulness and that are powerfully thought-provoking, with a sense that their beginning, middle and end form a unified whole. The texts extracted are further analysed to find the distinguishing characteri-stics of the material in the light of the dissertation’s aim.The results of the study show that the narratives in Betlehem contain a good deal of drama. They have a clear direction from something to something, with the actual conversion forming a climax. The darkest situations are transformed, following a struggle, to the most ethereal light when morning comes, bringing peace and assurance that conversion has taken place. Women often serve as models, having already experienced conversion. It is their husbands and sons who are the object of their attention and are led towards conversion by their entreaties, arguments and also tears. Salvation, as the experience was often called, clearly changes people’s personalities. Following conversion, individuals take greater responsibility for their own and their family’s situation and it is not unusual that, in their new lives, they start to tell others of their experience.The narratives in Betlehem show a marked preponderance of the emotional over the cognitive for the first 60 years, up to the 1950s, when feelings make way for reason and good examples. One reason for this change could be that the instantaneous conversion of revivalism is replaced with an emphasis on a rational, planned decision and commitment. Another reason could be the ecumenical realities of the time, with church membership based on baptism rather than a confession of faith. The cognitive aspects, as well as postmodernism’s loss of belief in metanarratives, may be mentioned as further possible explanations.The Baptist process of conversion, its “golden chain”, interpreted through the constitution of the first Baptist church in Borekulla and the Betlehem narratives, can be defined as anthropocentric and summed up as comprising the following stages: (1) The individual is awakened from their indifference and realises their sinfulness. (2) The individual senses a danger in their sinful state and turns to God. (3) The individual accepts Jesus Christ in faith and receives forgiveness and assurance. (4) Faith is brought to life in transformative discipleship. The theology of conversion broadly follows those of other revivalist groups.

 • 144.
  Dalfors, William
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Det ”sekulära” Sverige?: En kvalitativ studie av begreppet sekularisering i relation till det postkristna svenska folket2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is often described as being one of the more secular nations in the world by various surveys and sources, but how true is this statement? In this paper I examine what has been said on the topic of secularization in Sweden by leading sociologists in the field and then in turn analyze this information in order to finally reach a conclusion of my own. My intention with this bachelor’s thesis is to shine a light on the relationship between what has come to be described as the ”post-christian” population by sociologist David Thurfjell and the process of secularization on an individual level.The two questions that form the basis for this paper are: ” Is the swedish population as secular/non-believing as it’s claimed to be?” and “Has there been a shift in the form the Christian religion takes on an individual level and if so what can this new shape then possibly look like?”.The result of the analysis indicates that the swedish population might not be as secular as it is often put forward as being. While the church-oriented religion that the Church of Sweden represents might be losing traction amongst the post-Christian population, this does not necessarily mean religion as a whole is in a gradual decline in swedish society. The information presented herein points towards a possible shift in swedish society from a mainly church-oriented form of religion to a more privatized version sometimes described as the invisible religion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Dufvenheim, Daniela
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Två neokarismatiska församlingars syn på ledarskap: En komparativ studie av ”Knutby Filadelfia” och ”Livets ord”2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats är en komparativ studie av Knutby Filadelfia och Livets Ord. Den komparativa analysen genomfördes utifrån forskningsfrågan Hur ser Knutby Filadelfia och Livets Ord på ledarskap? Som teoretiska tolkningsramar har Max Webers teori om det karismatiska ledarskapet samt Diane Langbergs teori om ledarskap och maktmissbruk inom kyrkan använts. 

  Den komparativa studien har lett fram till följande slutsatser; mellan Knutby Filadelfia och Livets Ord finns det flera likheter gällande ledarskapet såsom det karismatiska ledarskapet, auktoriteten, den fastställande hierarkin, tiondet (om än med olika tolkningar av dess innebörd), det spirituella maktmissbruket och bristen på demokrati men det finns även olikheter såsom Knutby Filadelfias syn på synd och frälsning genom läran om Kristi Brud samt Livets Ords syn på framgångsteologi och apostoliskt ledarskap. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Dunberg, Jennie
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Om natten ska jag sjunga till hans ära: En analys av desorienteringens och nyorienteringens tematik i Majken Johanssons Odödlighet, Vem finns?, En som blir läkt och Trappuppgång2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Duvell, Carina
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Det judiska folkets öde och frälsning enligt Paulus: En studie av Romarbrevets elfte kapitel2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Dyar, Oliver J.
  et al.
  Department of Global Public Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Haglund, Bo J. A.
  Department of Global Public Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Melder, Cecilia A
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Skillington, Tracey
  Department of Sociology and Criminology, University College Cork, Cork, Ireland.
  Kristenson, Margareta
  Medical Faculty, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Sarkadi, Anna
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Rainbows over the world’s public health: determinants of health models in the past, present, and future2022In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 50, no 7, p. 1047-1058Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The need to visualise the complexity of the determinants of population health and their interactions inspired the development of the rainbow model. In this commentary we chronicle how variations of this model have emerged, including the initial models of Haglund and Svanström (1982), Dahlgren and Whitehead (1991), and the Östgöta model (2014), and we illustrate how these models have been influential in both public health and beyond. All these models have strong Nordic connections and are thus an important Nordic contribution to public health. Further, these models have underpinned and facilitated other examples of Nordic leadership in public health, including practical efforts to address health inequalities and design new health policy approaches. Apart from documenting the emergence of rainbow models and their wide range of contemporary uses, we examine a range of criticisms levelled at these models – including limitations in methodological development and in scope. We propose the time is ripe for an updated generic determinants of health model, one that elucidates and preserves the core value in older models, while recognising the developments that have occurred over the past decades in our understanding of the determinants of health. We conclude with an example of a generic model that fulfills the general purposes of a determinants of health model while maintaining the necessary scope for further adjustments to be made in the future, as well as adjustments to location or context-specific purposes, in education, research, health promotion and beyond.

 • 149.
  Džalto, Davor
  University College Stockholm, Department of Eastern Christian Studies.
  A Plea for (Orthodox) Anarchism2022Conference paper (Other academic)
 • 150.
  Džalto, Davor
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Eastern Christian Studies.
  Anarchy and the Kingdom of God: From Eschatology to Orthodox Political Theology and Back2021Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Anarchy and the Kingdom of God reclaims the concept of "anarchism" both as a political philosophy and a way of thinking of the sociopolitical sphere from a theological perspective. Through a genuinely theological approach to the issues of power, coercion, and oppression, Davor Džalto advances human freedom-one of the most prominent forces in human history-as a foundational theological principle in Christianity. That principle enables a fresh reexamination of the problems of democracy and justice in the age of global (neoliberal) capitalism

  Download (jpg)
  presentationsbild
1234567 101 - 150 of 931
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-theologisches-seminar-adelshofen
 • sodertorns-hogskola-harvard
 • oxford-university-press-humsoc
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf