Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
234567 201 - 250 av 349
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Lindkvist, Linde
  Enskilda Högskolan Stockholm.
  1979: a Year of the Child, but Not of Children’s Human Rights2019Ingår i: Diplomatica, ISSN 2589-1766, Vol. 1, nr 2, s. 202-220Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the diplomatic contestations over children’s rights in connection to the International Year of the Child (iyc) of 1979. At the time, the Year was celebrated as an outstanding success, an event which helped to heighten social and political awareness of the status of children in both developing and industrialized countries, and which brought to light a plethora of new global issues, including street children, children with disabilities and children in armed conflict. Today, the iyc is frequently reduced to a plotting point in histories charting the rise of an international discourse of children’s rights, a discourse that is intimately linked to the UN Convention on the Rights of the Child of 1989. This article shows how the concept of children’s rights was of peripheral importance to the overarching purposes of the iyc, which instead revolved around a notion of child welfare as integral to wider projects of social and economic development, either in the form of economic sovereignty or basic needs. The article then revisits the 1978–1979 UN debates on a human rights treaty for children, showing how this project initially garnered minimal support among states, international agencies and non-state actors. The article thus takes issue with teleological accounts that see the iyc primarily as a first step toward the subsequent breakthrough of children’s human rights. It also showcases how historical case studies of UN observances can be fruitful for scholars interested in the clashes and amalgamations of competing concepts and projects at an international level.

 • 202.
  Ljung, Anna
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Challenges Facing Human Rights in Myanmar: Comparing 2004 and 20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 203.
  Lodén, Annika
  Teologiska högskolan Stockholm. Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Existentiella samtal med äldre män: Kan det stärka deras psykiska hälsa?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle eftersträvas ungdomlighet. Det gråa håret färgas och begynnande rynkorsminkas över. Journalisten och författaren Arvid Lagercrantz har skrivit förordet till en bokredigerad av filosofie magister och sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto. Lagercrantzbelyser att det inte alltid är så roligt att bli äldre. Kroppens funktioner förändras ochförsämras. Vänner och närstående dör (Lagercrantz 2014:9). Att bli äldre attraherar få. Deäldre hamnar lätt i bakgrunden. Detta påverkar synen på äldre vilket kan leda till att de tillviss del blir fråntagen sitt människovärde. Lars Andersson, docent i gerontologi, menar attundomsfixeringen medför en slags gradering av vad som är värdefullt (Andersson 2002:124).Uppsatsens mening är att lyfta fram äldre och särskilt fokus ligger vid äldres psykiska hälsaoch ohälsa. Detta område har länge varit eftersatt (Rolfner Suvanto 2014:11). Psykisk ohälsa,främst depression, är vanligt bland äldre. Andelen självmord i angiven grupp är hög, isynnerhet bland äldre män (Rolfner Suvanto 2014:13) Självmord är den ytterstakonsekvensen av psykisk ohälsa. Att uppsatsen drar gränsen för äldre från 65 år och uppåt harmed den traditionella svenska pensionsåldern att göra. Psykoanalytikern Erik HomburgerEriksson menar i gerotranscendensteorin, det positiva åldrandet, att människan fortsätter attutvecklas under hela livet. Viljan att lyfta fram Erikson grundas i att sociologiprofessor LarsTornstams ofta refererade teori om gerotranscendens byggde på Eriksons teori. CeciliaMelder, teologidoktor i religionspsykologi, menar att den existentiella hälsodimensionen ipositiv mening påverkar självskattad hälsa och livskvalitet. Melder framhåller möjligheten attutveckla bland annat ”preventioner (förebyggande) för aktiv livshjälp utifrån ett existentiellthälsoperspektiv” (Melder 2014:37). Från mina år som personal inom äldreomsorgen kännerjag igen den beskrivna bilden av att bli äldre. Utifrån beskriven bakgrund menar jag att det ärrelevant att studera möjligheten av existentiella samtal för att stärka äldre mäns psykiskahälsa. Min förförståelse för uppsatsens ämne bygger dels på mitt arbete inom äldreomsorgen.Dels på teorierna som jag fått kunskap om tidigare samt en viss kunskap om psykisk hälsaoch ohälsa hos äldre. Min förförståelse kan innebära att jag i förväg har en uppfattning omstudiens resultat. Av vikt är därför att genomgående vara väl förankrad i fakta som finns ävenom fakta till viss del saknas om det specifika området. Min förförståelse innebär också ettantagande om att uppsatsen berör ett angeläget ämne. För att lyfta fram en verksamhet därexistentiella samtal med äldre förekommer så har en intervju gjorts med Marianne Olsson, verksamhetschef på Sankt Lukas i Kronoberg. Detta för att ta reda på mera om deras kunskapi ämnet psykisk ohälsa och existentiella samtal.

 • 204.
  Lovisa, Grolle
  Enskilda Högskolan Stockholm. 1995.
  Den globala jakten på billig arbetskraft: - kapplöpningen mot botten och konsumentens moraliska ansvar2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: This study aims to analyze four strategies consumers use in order to avoid responsibility concerning the impact one’s clothing consumption can have on human rights. The purpose is to investigate whether the clothing industry contributes, or does not contribute, to human rights. Furthermore the aim is to analyze how these established arguments are justifiable in relation to a theory of moral responsibility.

  Methodology: This study includes a descriptive and normative argumentation analysis. The data that has been collected for this study mainly consists of various scientific reports from independent sources, reports from diverse human rights organizations and also sustainability reports from a few chosen clothing companies between the years 2015–2019. The chosen clothing companies included in this study were selected as being the largest within the fashion industry.

  Findings and conclusion: The results of this study are based on four pro-arguments and four contra-arguments which, respectively, are presented. The pro-argumentation supports the thesis that the clothing industry contributes to human rights whereas the counter argumentation undermines the thesis of the study. The facts presented in each argument successfully either support or undermine the thesis and therefore provide with the interpretation that there can be noted connections, as well as lack of connections, between the clothing industry and human rights. The conclusions presented from the analysis show that it is possible for consumers to use the described four strategies in order to avoid responsibility.

 • 205.
  Mannberg, Jonna
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Människovärde och medborgarskap: En studie över sambandet mellan ett upplevt människovärde och medborgarskapPorträtterat genom papperslösa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study intends to concretize the concept of ”human dignity”, as well as see to its role inpolitics, and what consequences it has on juridical implementation. The discussion deals withthe importance of citizenship in Sweden. The purpose of the study is to focus onundocumented immigrants, their conditions and what implications a lack of citizenship has onthe group in question – ergo which connection actually exists between human dignity andcitizenship. Using the research questions it is discussed whether the concept of ”humandignity” is able to concretize, as well as if it possible to determine an ethical duty towardsundocumented immigrants based on the principle of human dignity.The essay is based on a social constructivist theory which, alongside a criticaldiscourse analysis in accordance with Faircloughs three-dimensional model, aims to theorise awell-discussed and established concept as well as power relations in society, and how acondition as an undocumented immigrant creates a new form of powerlessness. The methodproblematises the importance of citizenship for the experience of having human dignity.With this as the basis of the essay the result mainly shows the meaning of theconcept of ”human dignity” from ethical, political and legal perspectives, as well as therelation between the concept and citizenship. Thereafter the essay examines citizenship,partially from a general perspective but with its main focus on Sweden. Undocumentedimmigration serves as a counterpart to citizenship, which is concretised through an evaluationof the conditions of undocumented immigrants in Sweden at present. The analysis thatfollows aims to show that human rights are not the only fundamental thing for experiencingan intrinsic value, hence the discussion must go further, by showing that human dignity canserve as an adequate starting point to ensure a fundamental protection of individuals. This dueto the fact that the meaning of the concept goes further than claiming rights, and therebyshedding light to an additional nuance of the meaning of being human.3The conclusions that follow shows the problematics that the essay raises, butmoreover the possible areas for change or improvement that comes with the increasedresonance of the concept, as well as its established importance.

 • 206.
  Manzizila, Gina
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Etnisk diskriminering och afrofobi på den svenska arbetsmarknaden.: En empirisk studie om erfarenheter av rasism och diskriminering.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar till att belysa problematiken och erfarenheterna kring etnisk diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige. Genom samhällsvetenskapliga metoder har författaren undersökt sambandet mellan afrofobi och etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, för att förstå orsakerna bakom högskoleutbildade afrosvenskars svårighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.Enkätundersökningar och intervjuer är metoder som använts i studien för att få empirisk material och avgörande narrativ om de olika orsakerna bakom afrosvenskars svårigheter med att komma in i arbetsmarknaden. Studien finner att det finns strukturella praktiker i arbetslivet som missgynnar personer med annan etnicitet än svensk. Undersökningen har genom intersektionellt maktanalys tittat närmare på etniskmaktordning för att studera relationerna mellan afrofobi, rasism och diskriminering. Historiebruk i Svenskkontext har i undersökningen visat sig vara en av de grundläggande orsakerna till uppkomsten av afrofobiska värderingar. Detta eftersom historiska ideologier och värderingar kopplat till rasbiologi, har bidragit till att reproducera och upprätthålla ett systematiskt hierarkiskt rangordning av underordning och överordning av människor utifrån hudfärg.1Studiens empiri visar att hudfärg och utseende är markörer för afrosvenskars utsatthet för rasistiskt motiverad diskriminering på arbetsmarknaden. Diskrimineringslagens snäva jurisdiktion och bristande rättstillämpning har missgynnat afrosvenskars möjligheter till att utkräva sina rättigheter på lika villkor, särskilt då begreppet etnicitet som diskrimineringsgrund inte fångar essensen i de rasbiologiska dimensionerna av rasism som påverkar afrosvenskars arbetsliv och tillgång till arbetsmarknaden. Trots att utbildning och vistelsetid i Sverige anges som viktiga framgångsfaktorer för individens chanser att få ett jobb i Sverige. Uppsatsen har funnit att högskoleutbildade afrosvenskar som är både födda i Sverige eller bott i Sverige länge har svårigheter med att få anställningar som motsvara deras utbildningsnivå och kompetens.

 • 207.
  Maran, Ji Ra
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Paul’s Discourse on Slavery and Freedomin the Light of Stoic Philosophy2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on Paul’s view on freedom for believers in the context ofslavery. Paul’s understanding comes through in his metaphorical usage of slavelanguage in 1 Cor 7:20-24. In this thesis, a comparison between the teaching ofPaul and that of the Stoics Seneca, Musonius, and Epictetus will support myinterpretation of Paul’s opinion regarding slavery and freedom. I first explore howPaul and the three Stoics advocate for their understanding of freedom for slaves,and then I compare Paul’s theological interpretation with the moral values of thethree Stoics. There is no doubt that Paul, Seneca, Musonius and Epictetus wereaware of the cruel physical judgments and hardships, which slaves suffered in thecontext of slavery. Though neither Paul nor the three Stoics expressed an intentionto terminate the existing hierarchical social structure and slavery system, they alsodid not ignore the physical judgments and hardships placed upon slaves. Theteachings of Paul, Seneca, Musonius and Epictetus testify that they had a commonwill to end, or at least reduce, the exploitation and dehumanization of slaves. Theircommon interest is to promote the possibility of freedom, equal fairness and kindlytreatments for slaves. Both groups preferred freedom and dignity for human beingsby ignoring the social standards and social identification of the Roman society.However, they emphasized inner freedom rather than the social freedom of the slaves.Aim of thesis: To compare Paul’s attitude to slavery and his metaphoricallanguage of slavery and freedom with that of the Stoic philosophers, Seneca,Epictetus, and Musonius.

 • 208.
  Marand, Michelle
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Vaccination: Införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination i Sverige2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våren 2019 inkom det motioner till Svenska Riksdagen angående förslag gällande införandet av lagstiftning om obligatorisk vaccination. Utifrån detta kommer uppsatsen genom en fiktiv argumentationsanalys behandla ämnet ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på tre rättigheter; rätten till hälsa, rätten till kroppslig integritet samt rätten till utbildning. Argumenten i de två olika kapitlen utgår från svensk lagstiftning samt internationella fördrag, såsom mänskliga rättigheter och Europeiska unionens stadgar. Uppsatsen besvarar även i argumentationen frågeställningar om varför obligatorisk vaccination bör vara en mänsklig skyldighet enligt rätten till hälsa samt vilka mänskliga rättigheter en lagstiftning om obligatorisk vaccination bryter mot. Syftet med uppsatsen är att nå fram till ett översiktligt svar gällande om individuell rätt, såsom kroppslig integritet och utbildning eller allmän folkhälsa bör prioriteras i frågan. Detta undersöks även med hjälp av Marion Youngs teori om den sociala förbindelsens ansvarsmodell, som syftar till att vi är moraliska aktörer som har en moralisk skyldighet till alla människor att minimera lidande. Slutsatserna i uppsatsens sista del visar att uppsatsens tes motbevisas genom argumentationen.

 • 209.
  Maryam, Nilsson
  Enskilda Högskolan Stockholm.
  Hederskultur: Hedetr2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 210.
  Melder, Cecilia
  Enskilda Högskolan Stockholm.
  Aktiv livshjälp: PASTORNS UPPDRAG I ANDLIG VÅRD2019Ingår i: Uppdrag pastor: teologi och praktik / [ed] Fahlgren, Sune, Karlstad: Votum Förlag , 2019, 1, s. 146-164Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 211.
  Melder, Cecilia
  Teologiska högskolan Stockholm, Avdelningen för teologi. Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  The epidemiology of lost meaning: A study in the psychology of religion and existential public health2012Ingår i: Scripta Instituti Donneriani Aboensis, ISSN 0582-3226, Vol. 24, s. 237-258Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The existential dimension of spirituality has proven to be of great importance over the last two decades when it comes to studies of self-rated health and quality of life. We see the positive effects it has on blood pressure, depression and life expectancy for chemotherapy and HIV patients, to mention just a few examples. In the public health sector, it is interesting to note that this existential/spiritual dimension had already been present in the early years when the term public health first came into the Swedish language. In the year 1926 public health was defined as ‘a people’s physical and spiritual health’. During the intervening years of major medical and scientific technical improvements in the field, the existential/spiritual perspective had been put aside, but now once again this dimension has come into focus. The central question is, how does the existential dimension of health, understood as a person’s ability to create and maintain functional meaning making systems, affect the person’s self-rated health and quality of life? The working theories and basic perspectives in this article are drawn from health research with attention to the existential dimension, public health from the perspective of the psychology of religion, and object relations theory.

 • 212.
  Melder, Cecilia
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  UR Samtiden - Att vara människa i en digital värld: Meningsskapande i vår tid2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 213.
  Melder, Cecilia
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  UR Samtiden - Att vara människa i en digital värld: Människan och tekniken i framtiden2018Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 214.
  Mänder, Peter
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Josefus i relation till Assumptio Mosis: en jämförande undersökning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på att försöka förstå relationen som finns mellan Josefus skrifter och pseudepigrafen Assumptio Mosis. Även om jämförelserna som görs mellan skrifterna i denna uppsats inte räcker för att ge ett säkert svar i slutändan, utesluter inga av exemplen att Josefus kan ha använt Assumptio Mosis som direkt källa. Snarare finns indikationer i vilka en direkt relation mellan Josefus och Assumptio Mosis skulle kunna förklara varifrån Josefus hämtar en del av sitt källmaterial, inte minst för hans narrativ om tiden runt 4 f.v.t–6 v.t.

 • 215.
  Namli, Elena
  et al.
  Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Gunner, GöranTeologiska högskolan Stockholm, Avdelningen för mänskliga rättigheter. Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Allas värde och lika rätt: perspektiv på mänskliga rättigheter2005Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En mångvetenskaplig introduktion till ämnet mänskliga rättigheter.

 • 216.
  Namli, Elena
  et al.
  Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Lindkvist, Linde
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter. Uppsala universitet, Teologiska institutionen.
  Human Vulnerability and Vulnerable Rights.: On Children's Rights and Asylum Politics in Sweden.2019Ingår i: Unaccompanied Migrant Children: Social, Legal, and Ethical Perspectives / [ed] Hille Haker and Molly Greening, Lexington Books , 2019, s. 121-137Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Vulnerability is a part of human existence, a substantial dimension of what it means to be human. As several scholars have convincingly argued, the concept of vulnerability challenges any attempt to reduce the question of human dignity to a protection of individual autonomy.

  We contribute to the discussion by arguing in favor of a more dialectical understanding of the relation between vulnerability and human rights. We start off with a short presentation of our view of the Swedish case of medical age assessments. In the next step we formulate what appears to be a paradox—the Swedish state incorporating the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) and, simultaneously, enforcing inhumane restrictions on the rights of young asylum seekers. We proceed by deconstructing the paradox and arguing that these seemingly conflicting trends can be explained as manifestations of two different but interrelated dimensions of the current human rights culture, namely, juridification of human rights protection and reduction of vulnerability to a function of age. In the concluding part of the chapter we offer a critical reflection on the relation between authentic human rights protection and human vulnerability.

 • 217.
  Nilsson Forsén, Moa
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Vårt naturliga jag av givna gåvor och mognande egenskaper: En empirisk studie av mångfalden bland Equmeniakyrkans pastorskandidater utifrån deras andliga gåvor, personligheter och sätt att tjäna2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 218.
  Nilsson, Maryam
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Hederskultur2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. 

  Det hedersrelaterade systemet är ett komplext system som är väldigt strukturellt och organiserat. Denna karaktär innehåller olika former av förtryck och anses inte som enskilda och isolerade händelser utan dessa bör ses i tidsföljd och ingår i ett större organiserat sammanhang. De komponenter som förekommer i en hederskontext är: tradition, kultur, religion, könsmaktsordning, utanförskap, individuella/ psykologiska komponenter[1].

  Här i Sverige finns unga personer som lever med tanken att de aldrig får dra skam över familjens heder vilket leder till ett ständigt hot i deras vardag. När man pratar ”hdrv” så är det inte enbart en man som misshandlar en kvinna utan oftast planeras detta av hela familjen som utövas både av släktingar utanför (män och kvinnor) eller enbart av den närmaste familjen[2].

  Syftet med denna studie är att jag ska försöka ta reda på så mycket information och fakta för att kunna förstå olika diskurser kring hedersförtryck, hedersvåld och förhoppningsvis kunna nyansera hederskultur i relation till kultur, normer och religion.

 • 219.
  Norberg, Johan
  Enskilda Högskolan Stockholm. Teologiska högskolan Stockholm, Avdelningen för teologi.
  Gudsbilder i kyrkohandboken: En komparativ litteraturstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on the image of God in the common worship liturgy book that was taken into use by the church of Sweden in the year of 2018 and compare it with the image of God in the previous common worship book which was released in 1986. The end result shows that the big difference between these two liturgy books is that the liturgy book released in 1986 presents an image of God that focuses on the gender of God. Compared to the 2017 liturgy book that instead of focusing of the gender of God presents an image of God that presents how God acts, not who God is. End result has been viewed from two perspectives, a feminist theology point of view and an apophatic point of view. These perspectives combined with the end result from the comparative study has shown that of these two theologies the feminist theology fits best into the 2017 common worship liturgy book, compared to the apophatic theology. Although the study has shown that these two theological perspectives share more than just a few things. One of the most central similarities is that the language plays a big part in the centralities in both teological perspectives. In the apophatic theology the language is considered to be limited and that our human language lacks the potential to fully understand God. The feminist theology focuses on the fight against structures like gender, sex and power. When using especially these three parts it is possible to use language to find the patriarchal symbolic language that has an influence on us and effects us.

 • 220.
  Norberg, Johan
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Paulus förståelse av "synd" i valda delar av Romarbrevet och dess betydelse för Paulus texter om samkönade relationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Debatten om homosexualitet som synd fördes än en gång upp, i april 2015, i den samhälleliga debatten av flera samstämmiga pingstpastorer i tidningen Dagen. Svenska kyrkan är dessa pastorers motpol då de som organisation viger samkönade par. Denna åsiktsmångfald bland kristna samfund skapar en grund för denna uppsats. Paulus fortsätter att påverka världen med bland annat Romarbrevet och det gör att breven är fortsatt viktiga att studera. Att tolka Romarbrevet, eller andra bibliska texter, utan kontextuell förståelse är att ta en genväg. Att använda en bibeltext för att fördöma eller upphöja i nutid kan vara vanskligt om man saknar förförståelse för hur världen såg ut då texten skrevs. Syftet med denna uppsats är att undersöka Paulus användning av begreppet ἁμαρηία i Romarbrevet samt om Paulus, i Romarbrevet, ser samkönade relationer som synd. Uppsatsen syftar alltså till att skapa en ökad förståelse för vad Paulus menar när han talar om ἁμαρηία i relation till samkönade relationer. Uppsatsen kan beskrivas som en idéhistoriskt inriktad studie. Bland annat undersöks antikens syn på sexualitet och stoiska synsätt, som är av relevans för förståelsen av Paulus syn på kön och sexualitet. Studien identifierar vissa för tiden och kulturen typiska föreställningar som antingen finns uttryckligen utsagda i de texter jag studerat eller som ligger som en underförstådd premiss. Bland dessa föreställningar finns en förståelse av sexualitet där sexuella relationer alltid är maktrelationer, förståelsen av begreppsparet ”naturligt - onaturligt”, en skapelseteologi som återspeglar den maktrelation mellan könen som rådde i det dåvarande samhället men också en förståelse för synden som en dynamisk kraft som man inte kan undslippa samt att den hellenistiske diasporajuden Paulus influerats av stoiska tänkesätt. Allt detta har spelat roll för Paulus i dennes formulering kring inte enbart samkönade relationer, utan också om övriga moralhandlingar. Genom denna undersökning blir slutsatsen att Paulus formuleringar inte är enkelspåriga. Det är anledningen till att denna uppsats frågeställning är viktig. För att göra Paulus rättvisa behövs denna form av frågeställning. Denna uppsats mynnar ut i en ökad förståelse för vilka Paulus skrev och hur han valde sina ord och varför. Ett skäl är att han delade uppfattningen att hedningarnas avgudadyrkan ledde till omoraliska handlingar. Mer speciellt för just Paulus är uppfattningen att judarnas lag inte skyddade mot synden, utan snarare synliggjorde synden.

  Allt mynnar ut i den brådska Paulus kände gällande att kristna världen. Paulus kristologi är central i hela Romarbrevet och är nyckeln till att förstå dess kontext. Paulus ansåg också att det var brådskande att människorna kom till insikt om att den enda som kunde frälsa från synden var Kristus. Det är en stor bakomliggande orsak till varför Paulus valde att formulera sig i så brådskande stil som han gjorde.

 • 221.
  Nordahl, Linn
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Sex trafficking in India: A study in how to combat sex trafficking2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper will strive to obtain an understanding for sex trafficking in India, underlying reasons for it and solutions to it. The study includes a case study of STOP, an organization working against sex trafficking in India. The main objective being to study what, according to an organization working with the issue, is the best course of action when working towards combating sex trafficking in India; what factors STOP believe contributes towards sex trafficking, how to help the victims of sex trafficking, challenges they experience in their work and what they believe are the solution to ending sex trafficking in India. STOP has been active in India since 1990, working towards combating sex trafficking och rehabilitating survivors.The reason for focusing on sex trafficking as a human rights issue can easily be shown in the staggering numbers surrounding it:According to the 2017 report conducted by the International Labor Organization (ILO) there was an estimated 24.9 million people trapped in modern slavery. 4.8 were victims of trafficking. Women and girls make up 71 percent of the victims, the number of children below the age of 18 is estimated to be 5.5 million. The largest number of trafficking can be found in the Asia-pacific region with 62% of the cases or 15.4 million victims. The profit made from human trafficking globally is estimated to be around 150 billion dollars a year for the trafficker, this according to an ILO report from 2014. Sex trafficking stands for 99 billion dollars. In stark contrast to the staggering numbers of victims and profits made from sex trafficking, are the cases of prosecutions and convictions. In the year 2016, 14,894 prosecutions took place globally with 9,071 convictions. In South and Central Asia there were 14,706 victims identified, 6,297 prosecutions and 2,193 convictions (Human rights first, 2017).The numbers are staggering and the act of sex trafficking is one of the greatest crimes against human rights today. The modern term for slavery, it is a crime that strikes against the most basic of human rights. Still it is a multi-million industry that is spread around the world, with India being a particularly affected country. What is done to stop it and what is the best way of working towards stopping it? That is something that will be discussed in this thesis.

 • 222.
  Norgren, Jasmin
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Rätten till asyl: Den EU-rättsliga aspekten på området i samhörighet med dess internationella påverkan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay aim to concern the regulations regarding asylum, foremost in the European Union and partly in an international context. After having a course about human rights in a European perspective I decided that I wanted to know more about the right to asylum, and therefore the regulations regarding asylum in a European judicial context as well as in an international approach. The three main question formulations are: 1. How are the overall EU legal frameworks as regards asylum law constructed? 2. What does the international principle of Non-Refoulement (not sending back refugees who risks being subject to inhuman punishment) implicate, which is sometimes referred to within asylum law at a EU level? 3. What is the situation as things stand in the field of asylum and migration? The purpose is to carry out an investigation of the right to asylum, as it is applicable in the judicial field. Furthermore, the aim is to carry out a comprehensive investigation of right regarding asylum order to further limiting the investigation somewhat with relevant regulations as well as legal principles in the area. Forward the purpose is to, partially study how the major regulations in the area of asylum law are able to be subject for comparison, but also to see how they can correlate. The aim is therefore to highlight these general, but crucial regulations that exists within the field of asylum mainly at a EU level and a little lesser internationally, in order to carry out an analytical comparison between them. The method for the essay entails an interpretation of the regulations by means of grounds of legal dogma and thereinafter with a comparative method. The result of the essay reveals that the European regulations regarding asylum is immensely inclusive containing a broad spectrum with everything from the right to asylum, criterias and mechanisms for administration of asylum applications, the best interest of the child to the rights which are destined to accrue to those who seeks asylum. The result also demonstrates that the international regulations as well as the European regulations provides for the rights which are destined to accrue to those who seeks asylum. The result also demonstrates that the international principle of Non Refoulement fully aim to protect those in need of protection of their lives or freedom to return to areas where this can be adventured. Likewise the result demonstrates that the regulations in these area both can be compared as well as they can be placed in relation to each other because of their correlation. The analysis of the essay, as well as its conclusion directs that the regulations are able to be put in a tighter context than it at first seems like. Additionally the essay detects that the European regulations, particularly those in stages of revise would be very helped by more influence from the international regulations, for example The Convention Relating to the Status of Refugees.

 • 223.
  OLOFSSON, WINNIEROSS
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  HALT RACIFICATION: A qualitative study on anti-racists halt of racification apropos the Swedish Discrimination law(2008:567).2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis studies the arguments for and against the removal of the word race from the Swedish Discrimination Law. Questions on race creeds in the society, rationalities and use of the word Race and its meaning linger in all spheres and are inescapable. One of the reasons could be the brutality carried in the word race and yet it remains to be part of the international vocabulary. Human beings are protected from Racial violations by International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) and in it there is use of the word Race. Normative theory is used to analyse the Arguments from debates by antiracists and other materials to find the rationality in or without the word race in law. Do anti-racists halt racification, with or without using the word race in the Swedish law? This is the research question. The results indicate that the anti-racists do not halt racification, with or without using the word race in the Swedish law. This thesis is a call to illegalise racification and have clear description in the law on matters of racism. This thesis purposes to add onto the bank of an anti-racist arguments. It advocates for a halt of racification on human beings as a necessity for resolving racism.

 • 224.
  Palacios Ibañez, Christabel
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  ”I am Mokgadi Caster Semenya. I am a woman and I am fast.”: En filosofisk analys om rättvisa inom elitidrotten i förhållande till IAAF:s regelverk gällande kvinnor med könsavvikelser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis has emphasised on justice within the regulation constructed by The International Association of Athletics Federations (IAAF) concerning the eligibility for the female classification (athletes with Difference of Sex Development). Different arguments in IAAF:s regulation has been examined throughout a philosophical analysis to examine the validity of the regulation. The IAAF:s regulation validity is examined through the capabilities approach, which aims to promote individual justice of an individual and what the individual can become to her fullest. The other theory of justice originates from utilitarianism which is a type of justice that aims to bring the most fortune to the greatest amount of people. IAAF:s regulation is a governing tool which controls participation of female athletes in the elite level sport in races at international competitions. The women who get affected by its implementation are women who suffer from DSD (Disorder of Sex Development). The regulation requests that women with DSD, who develop higher amount of testosterone than the average woman, must undergo medication to participate in international competitions in different races. The effect of the medication results in the deterioration of their natural physiological health. IAAF considers it necessary since some women with DSD has an advantage in comparison to the average female athletes in the same race events. Throughout the capabilities approach this may seem as an unjust type of regulation for women with DSD. The theory of utilitarianism may see it as justice for the majority of female athletes. When applying these two types of justice, the capabilities approach and utilitarianism, the result will differ. The sports organisation IAAF has also been compared to other sports organisations. The comparison lies within what sport aims to be for the athlete. Before beginning with the analysis, the history of different control mechanism of the female athletes’ bodies will be presented to show the reader the complexity that lies in the female category of elite sports level.

 • 225.
  Palmgren, Johanna
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter. 1996.
  Internationell adoption: En studie kring Sverige, adoption och argumentet ”internationell adoption för barnets bästa".2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine factors to why international adoption is seen positive

  in the Swedish society, which contributes to why international adoption is argued as something

  good from a child perspective. The study aims to highlight arguments that contradicts the

  picture of adoption as only positive through criticizing and problematizing international

  adoption as practice. The study came to the conclusion that the Swedish politics, Sweden as a

  democratic role model and international adoption as a charity are three aspects to why it can be

  argued as something positive. Also, that adoption can be more harmful than what is showed in

  the society. That people’s need to adopt from the Third World can be argued to why

  international adoption can be human trafficking. Through a postcolonial perspective

  international adoption can also be seen as an asymmetric power structure between West and the

  Third World. Through that, the politics in Sweden must flag this part of international adoption

  to widen the perspective and by that, present how real changes can be made to why people in

  the Third World are forced to leave their children for adoption to the West.

 • 226.
  Persson, Camilla
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Homo ludens - den lekande människan: Några röster om lekens roll i konfirmandarbetet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka, skildra och tolka lekens innebörder i konfirmationsundervisningen, utifrån de vuxna anordnarnas perspektiv.

 • 227.
  Plantin, Lisa
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Juridiska metaforer i Jobs bok: En analys av hur de juridiska metaforernaanvänds, utvecklas och värderas i Jobs bok.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how legal metaphors are used, developed and valuatedthrough the book of Job. By the method of close reading I analyze the speeches of Job in order toinvestigate if and how the legal metaphors maintain tension between source and main domain, ifthey are meaningful, are used in a creative way and developed through the book of Job. The legallanguage is used by the prophets to explain the suffering of the people by ascribing God to theroles of prosecutor and judge who punishes the people for their violation of the covenant. In thebook of Job the friends of Job represent tradition. They promote the theory of retribution andclaim that Job is being judged and punished for his sins. Job breaks with the tradition and wishesto meet God in court, and assigns different legal roles to God; plaintiff, accused, witness, his legalrepresentative and the criminal. Throughout the book of Job the tension between God and allthese different roles is maintained and discussed. Job cannot meet God in court because they areunequal and there is no one who has authority over God. To behold God criminally accusedseems inappropriate because God is the foundation of justice. However Job keeps using themetaphors in his complaint before God. The oath in chapter 31 shows the absurdity to put alldifferent legal roles of God into one model but nevertheless shows how the legal metaphors areuseful as a language of complaint. In the speeches of God there are no legal metaphors and Job isresponding by admitting his limitation in explaining the works of God and by promising to bequiet. The friends of Job are being rebuked for having talked wrong about God. They used thelegal metaphors to explain God and the works of God. The legal metaphors are not to be used asexplanatory models but provide a platform for the innocent to form their complaint forvindication.

 • 228.
  Proohf, Sofia
  Enskilda Högskolan Stockholm. Teologiska högskolan Stockholm.
  Gläd er och jubla för evigt över detsom jag skapar.: En jämförande textanalys om djurrätt ochmiljöpåverkan ur ett teologiskt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay aims to answer the question of if and how the theologian Sallie McFagues modelfor understanding God that she presents in her book The Body of God can be furtherdeveloped to be more fitting for church and individual today. To answer this question I havecompleted a comparative text analysis of Andrew Linzeys book Why Animal SufferingMatters , Elisabeth A. Johnsons book Ask the Beasts and Rosemary Radford Ruethers bookGaia & God . The views of the three theologians is presented thematically: firstly in regardsto animal rights, secondly in regards to human environmental impact.Based on the fact that animals are sentient; that they are unable to communicateeffectivly with humans; and that animals are equally created by God as humans are, Linzey,Johnson and Radford Ruether argues that animals should not be unnecessarily harmed.With regard to environmental impact the three theologians argues that the whole ofcreation belongs to God and that God made humans stewards of it. The stewardship meansthat we have a responsibility to care for the earth rather than exploiting it.Based on these arguments I find that McFagues model can be further developedmainly by creating a more clear animal theology and by making a connection betweenenvironmental impact and social injustices.

 • 229.
  Refai, Maria
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Etnisk diskriminering på svenska arbetsplatser : En kvalitativ intervjustudie avseende upplevd diskriminering på svenska arbetsplatser i koppling till etnisk tillhörighet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study, five young and highly educated individuals' perceived ethnic discrimination at their respective workplaces, has been examined. Furthermore, the individuals' reactions and actions, as well as their perception of their colleague’s behavior during the discrimination situations, have been examined. This has been done through five qualitative semi-structured interviews. The study primarily has its theoretical base in an intersectional and an othering perspective. The study shows several behaviors that are perceived as offensive based on the individuals' own assessments. The study also demonstrates the influence of power and workplace hierarchy, on taken actions in perceived discrimination cases.

 • 230.
  Rensfeldt, Charlotta
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter.
  Upprop mot utrop: En studie av interpellationsdebatt 2017/18:4342018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to examine and analyze Jomshof's argument in "Interpellationdebate 2017/18: 434 prayer call", where he proposed that freedom of religion be restricted byadopting a Swedish ban on Islamic prayer calls. In this work, a normative qualitative textanalysis has been used to investigate why Jomshof gives this proposal and how he does it. Ihave investigated this by examining the debate itself, but also by placing Jomshof's views intoa broader context of society and party ideology. Results from my analysis show that the centralviews the debater bases his proposal on is that the legal situation allows the realization of theproposal, that Swedish democracy is threatened, and that Swedish secularization must bepreserved. My analysis results also show that Jomshof's discourse is xenophobic and has racistundertones and that Jomshof wants to create an image of the existence of hierarchies amongpeople. What my analysys also showed was that negative consequences on individual andcommunity levels could occur if Jomshof's proposal was made law. Even if his opinionsexpress, and the way how he expresses them, could have negative consequences.

 • 231.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  1 John2020Ingår i: T&T Clark Social Identity Commentary to the New Testament / [ed] Brian Tucker & Aaron Keucker, London: T&T Clark, 2020, s. 555-566Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 232.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  2 John2020Ingår i: T&T Clark Social Identity Commentary to the New Testament / [ed] Brian Tucker & Aaron Keucker, London: T&T Clark, 2020, s. 567-570Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 233.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  3 John2020Ingår i: T&T Clark Social Identity Commentary to the New Testament / [ed] Brian Tucker & Aaron Keucker, London: T&T Clark, 2020, s. 571-573Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 234.
  Roitto, Rikard
  Teologiska högskolan Stockholm, Avdelningen för teologi. Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Act as a Christ-believer, as a household member or as both?: a cognitive perspective on the relationship between the social identity in Christ and household identities in Pauline and deutero-Pauline texts2008Ingår i: Identity formation in the New Testament / [ed] Bengt Holmberg and Mikael Winninge, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 141-161Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 235.
  Roitto, Rikard
  Teologiska högskolan Stockholm, Avdelningen för teologi. Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Behaving as a Christ-Believer: A Cognitive Perspective on Identity and Behavior Norms in Ephesians2011Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Roitto, Rikard
  Teologiska högskolan Stockholm, Avdelningen för teologi. Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Behaving like a Christ-believer: a cognitive perspective on identity and behavior norms in the early Christ-movement2008Ingår i: Exploring early Christian identity / [ed] Bengt Holmberg, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 93-114Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 237.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Bibeln och nationalismen2015Ingår i: Sverige, Sverige Fosterland – teologi, politik och svenska väljare, Studieförbundet Bilda , 2015Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 238.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Cognitive Perspectives on Conversion to First Century Christianity2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 239.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Conceptualizations of Moral Wrongdoing in Antiquity2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 240.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Dangerous but contagious altruism: recruitment of group members and reform of cooperation style through altruism in two modified versions of Hammond and Axelrod’s simulation of ethnocentric cooperation2016Ingår i: Religion, Brain & Behavior, ISSN 2153-599X, E-ISSN 2153-5981, Vol. 6, nr 2, s. 154-168Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the possibility of recruiting other agents to one's own kind and changing their cooperation style to one's own through altruistic generosity in a simulation. This is done by modifying Ross Hammond and Robert Axelrod's well-known simulation, which shows that ethnocentric behavior is the most successful strategy in a spatialized game of cooperation where color is the only attribute that agents can act on. Their simulation is altered in two steps. First, the simulation is changed so that each agent can “recruit” neighboring agents to its own color with a low probability R through out-group altruism toward non-cooperative out-group members. If recruitment is successful, there is also a probability M that the converted agent “morally reforms,” that is, changes cooperation style to the cooperative agent's style. The result is that the strategy of altruism can successfully compete with ethnocentric strategies if it leads to recruitment around 1–2% of the time, and a change of cooperation style to altruism around 0.4–0.5% of the time. Second, the simulation is altered so that only agents of one color, green, can recruit the other colors through altruism. The most obvious result of this simulation is that agents of this group become increasingly dominant with an increasing probability of recruitment. More interesting is that the overall proportion of altruists decreases and ethnocentrism becomes more dominant as a cooperation strategy compared to the first modified simulation, although not as dominant as in the original simulation by Hammond and Axelrod. That is, green can dominate the board through recruitment of other colors even though only some of the green agents are “proselytizing” altruists. The simulations have bearing on (1) how altruistic behavior spreads through cultural transmission in a population and (2) the historical problem of why apparently self-destructive behaviors of generosity and non-self-defense toward out-group individuals seems to have contributed to the expansion of religious movements in certain historical periods.

 • 241.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  De första kristnas riter: Nya ritvetenskapliga perspektiv på första århundradets gudstjänst och dop2019Ingår i: Svenskt Gudstjänstliv, E-ISSN 2001-5828, Vol. 94, s. 115-141Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 242.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Enduring Shame as Costly Signalling: The Case of Public Confession of Sin According to Tertullian2017Ingår i: Journal of Cognitive Historiography, ISSN 2051-9672, E-ISSN 2051-9680, s. 60-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 243.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Forgiveness of the Sinless: A Classic Contradiction in 1 John in the Light of Contemporary Forgiveness Research2019Ingår i: Language, Cognition, and Biblical Exegesis: Interpreting Minds / [ed] R. Nikolsky, F. Tappenden & I. Czachesz, London: Bloomsbury Academic, 2019, s. 149-161Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 244.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Forgiveness, Ritual and Social Identity in Matthew: Obliging Forgiveness2016Ingår i: Social Memory and Social Identity in the Study of Early Judaism and Early Christianity / [ed] J. Jokiranta, S. Byrskog & R. Hakola, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016, s. 187-210Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 245.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Is Covenantal Nomism only Jewish?2013Ingår i: Henoch: Studies in Judaism and Christianity from Second Temple to Late Antiquity, ISSN 0393-6805, Vol. 58, s. 119-134Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 246.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Keynote: Idealized Identity, Internal Conflict, and Fuzzy Social Boundaries in the Network of Johannine Communities: 1-3 John Among Voluntary Associations2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 247.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Pastorn som bibeltolkare: Om konsten att predika Bibeln kreativt och med ansvar2019Ingår i: Uppdrag pastor: teologi och praktik / [ed] Sune Fahlgren, Karlstad: Votum , 2019, s. 74-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 248.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Paul’s Theological Language of Salvation as Social and Embodied Cognition2017Ingår i: Participation, Justification and Conversion: Eastern Orthodox Interpretation of Paul and the Debate between Old and New Perspectives on Paul / [ed] A. Despotis, Leiden: Brill Academic Publishers, 2017, s. 301-330Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 249.
  Roitto, Rikard
  Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Perception of Risk in the Sermon on the Mount2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 250.
  Roitto, Rikard
  Teologiska högskolan Stockholm, Avdelningen för teologi. Enskilda Högskolan Stockholm, Teologiska högskolan Stockholm.
  Practices of confession, intercession, and forgiveness in 1 John 1.9; 5.162012Ingår i: New Testament Studies, ISSN 0028-6885, E-ISSN 1469-8145, Vol. 58, nr 2, s. 235-253Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  1 John 1.9 and 5.16 reflect practices of public confession of sins, intercession, and mediation of God's forgiveness. Divine forgiveness and belonging to the community were integrated in the Johannine community to the extent that one equalled the other. Therefore, these practices had important group-dynamic functions for the Johannine community. First, public confession functioned as a costly signal that deterred less committed group members but was meaningful to committed group members. Second, the practice of intercession induced role taking, allowing the offended party both to empathize with the offender and to restore his or her dignity and honour.

234567 201 - 250 av 349
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf