Change search
Refine search result
6789 401 - 447 of 447
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-theologisches-seminar-adelshofen
 • sodertorns-hogskola-harvard
 • oxford-university-press-humsoc
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Viberg, Åke
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  The Alternative Reading in 3 Kgdms 12:24o: A Testcase2019Conference paper (Refereed)
 • 402.
  Viberg, Åke
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  The Character of God in Jeremiah2019In: God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday / [ed] David Willgren, Sheffield: Sheffield Phoenix Press , 2019, p. 22-28Chapter in book (Other academic)
 • 403.
  Viberg, Åke
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  The Metaphor of Yahweh as the Scorned Lover in Hosea2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The marriage of Hosea in Hosea chapter 1 to 3 is a continuing problem among exegetes. In particular, the image of Yahweh as a despised, or scorned, lover, whose anger results in his wish for and execution of punishment for being despised, has been hard to understand and accept, not the least from an ethical point of view. In order to reach a more complete understanding of the figurative language involved, and in particular how that language is worked out on the basis of a certain cognitive process, the metaphor “Yahweh is a despised lover” will be analysed by means of cognitive metaphor theory, in particular blending theory.

 • 404.
  Wallin, Henny
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Söner eller barn?: Möjligheter till könsinkluderande översättning av sonbegreppet i Galaterbrevet 3:15-4:72019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språket är en stor del av vårt liv. Det styr hur vi interagerar med vår omgivning och relaterar till varandra och oss själva. Relationen mellan språk och kultur och hur de påverkar varandra har fascinerat mig länge. Spänningen mellan den värld som bibeltexterna skapades i och den värld vi lever i idag gör att en översättning där de båda får ut sin rätt blir svår. Brännpunkten mellan dessa två världar har sedan länge intresserat mig personligen, och att kunna fördjupa mig i det här ämnet gläder mig oerhört.En vanlig fråga som dyker upp kring inkluderande översättning är hur vi översätter det grekiska ordet υἱός. Ska vi översätta det till ”son”, den lexikografiska betydelsen, eller ska vi översätta det till ”barn”, som är en mer inkluderande variant. Förlorar vi något när vi väljer det ena ordet över det andra? Språket påverkar oss, och det är en av anledningarna till att jag började intressera mig för bland annat queerteori. Queerteori uppkom runt 1990 inom den akademiska världen, med inspiration hämtat från bland annat feministisk teori (Ambjörnsson 2006:35). Den intresserar sig för hur sexuella normer uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts. En sådan norm som ifrågasätts inom queerteori är könsnormen. Grundläggande inom queerteori är en skepsis mot ett sanningsbegrepp som något som är universellt och allmängiltigt (Ambjörnsson 2006:41).En annan viktig aspekt av queerteori är synen på språket som centralt för skapandet av världen. Enligt denna teori är det språket som skapar bilden av vad som är betydelsefullt och verkligt i livet. Språket är det som skapar både våra identiteter och våra självuppfattningar. Ett könsinkluderande språk i översättningen av våra bibelberättelser gör kanske att fler personer kan ta berättelserna till sig, men det ger oss då en översättning som hamnar längre från originalet. Det är en fin balansgång mellan de två, och den balansen är mitt intresse i den här uppsatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 405.
  Werner, Monica
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Om du har tro och inte tvivlar: Läsning, exeges och livstolkning av Mark 11:20-252022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Markus 11:23-24 finns ett uttalande från Jesus: Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Ska man tolka dessa ord bokstavligt, eller som ett löfte eller en utmaning? Om bönesvaret uteblir, vad gör det med människans tro respektive tvivel, med hennes tillit till Bibeln eller till Jesus? I denna uppsats studerar jag exempel på hur man genom tiderna tänkt kring tro, bön och bönesvar utifrån Mark 11:20-25. Jag har valt att studera bibelvetenskapliga, framgångsteologiska och pentekostala tolkningar av Mark 11:20-25.  Kortfattat kan man säga att bibelvetenskapen lyfter fram det historiska och det litterära perspektivet kring hur Markustexten lästes och tolkades då det skrevs. Det pentekostala perspektivet ser Markus 11:20-25 som en viktig bibeltext då den lyfter fram Guds allmakt, medan det framgångsteologiska perspektivet poängterar den böneundervisning och den s.k. ”trons formel” som de menar att Mark 11:20-25 lyfter fram. I uppsatsen studeras hur skillnader i de olika traditionernas bibelsyn påverkar tolkningen av vald bibeltext. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 406.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  480 Var hälsad Herrens moder2019Other (Other academic)
 • 407.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  493 Nu stiger solen fram2019Other (Other academic)
 • 408.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  494 Morgonrodanden skall väcka mig2019Other (Other academic)
 • 409.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  520 O Herre, i dina händer2019Other (Other academic)
 • 410.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  563 Se på himlens många fåglar2019Other (Other academic)
 • 411.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  567 Upp kristen, upp till kamp och strid!2019Other (Other academic)
 • 412.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  590 Som källor utan vatten2019Other (Other academic)
 • 413.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  592 Gud, du gick bort2019Other (Other academic)
 • 414.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  All din nåd är öppen famn: Psalmernas sjungna teologier2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Psalmer går rakt in i människors hjärtan och så har det uppfattats alltsedan kyrkans första tid. Därför har psalmernas text och musik betraktats som kontroversiella eftersom de har brutit mot normer eller ansetts bidra till för mycket njutning. Men vad är det som skiljer psalm från andra texter och annan musik? Vad betyder de egentligen? I All din nåd är öppen famn - Psalmernas sjungna teologier visar Susanne Wigorts Yngvesson att varje psalm öppnar nya världar. Bilder, symboler och berättelser speglar människors tro och föreställningar under hundratals år. I Den svenska psalmboken finns både Gud och satan i texterna och psalmboken i sin helhet representerar livets alla dimensioner. Den är rik på mångfald i sin poesi och teologi. Genom bilder, text och musik tränger psalmen in i människors hjärtan och därför kan den vara både inspirerande och farlig, som Augustinus och Luther sa om psalmens funktion.Psalmer är den sjungna teologin - men vad är det vi sjunger egentligen? Utifrån ett urval av psalmer undersöker författaren de teologiska bildspråken och vrider på perspektiven för att visa texternas skiftande dimensioner. Hon analyserar också teologin i de psalmer som sjungs mest vid dop, vigsel och begravning. Psalmer rymmer en teologisk rikedom som vi alltför sällan reflekterar över. Därför bidrar författaren även med en metod för psalmsångarens egen fördjupning. I boken presenteras också en undersökning av prästers och musikers förhållande till psalm. Vilka är särskilt angelägna och varför? Vilka psalmer är dolda skatter och vilken skulle man föredra om man bara fick välja en?

 • 415.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Alltid sedda överallt2018In: Axess, ISSN 1651-0941, no 9, p. 20-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ända sedan Augustinus har föreställningen om en allseende makt upptagit konstnärer, författare och filosofer. Historien visar att begreppet ger utrymme åt både andliga och sekulära tolkningar.

 • 416.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Att arbeta i sitt anletes svett: Om arbete som lek, kallelse och vision2021In: Öppna vyer - lång sikt: Festskrift till Owe Kennerberg / [ed] Thomas Kazen & Susanne Wigorts Yngvesson, Stockholm: University College Stockholm , 2021, p. 81-89Chapter in book (Other academic)
 • 417.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Att mötas av Gud och änglar i Bromma kyrka2018In: Bromma kyrka 850 år: 1168-1218 / [ed] Bromma församling, Bromma: Bromma församling , 2018, 1Chapter in book (Refereed)
 • 418.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Avundsjuka mot lärare bakom skolans kris: Falkemark, Gunnar, Avundsjuka i politik och samhällsliv 2019In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 419.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Betydelsen av ingenstans2021In: En annan värld: Om utopier och dystopier / [ed] Kurt Almqvist & PJ Anders Linder, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål , 2021, p. 101-109Chapter in book (Other academic)
 • 420.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Det fördolda och ljuset i Bergmans filmer2021In: Trolösa: Speglingar av Bergman i Luther och Luther i Bergman / [ed] Susanne Wigorts Yngvesson & Charlotte Wells, Bromma: Enskilda Högskolan Stockholm , 2021, 1, p. 25-35Chapter in book (Refereed)
 • 421.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  En samvetsfråga2020In: Axess, ISSN 1651-0941, no 6, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sverige beskrivs ofta som världens mest sekulariserade land. Men under pandemin har vi skilt ut oss som det mest kristet idébundna. Detta avslöjar en paradox som inbjuder till en omprövning av självbilden i relation till andra länder i Europa.

 • 422.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Ett Europa bland de yttersta dagarnas blodiga självstympare2019In: Humanismens knutna näve / [ed] Magnus Eriksson, Växjö: Trolltrumma , 2019, p. 73-80Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 423.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  "Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart": Guds allmakt och allvetande som uppenbarad och fördold i ett urval psalmer2020In: Arbete med psalm: Text, musik, teologi / [ed] Mattias Lundberg; Jonas Lundblad, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2020, första, p. 67-89Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bilder för Guds allmakt, allvetande och allseende är ganska rikt förekommande i Den svenska psalmboken (psb86). För analysen har jag valt att avgränsa mig till psb86 och då funnit 28 psalmer som tydligt benämner allmakten (eller närliggande begrepp) och i något exempel där det är tydligt att det är allmakten som åsyftas utan att ordet nämns. Av de 28 psalmerna ingår 19 i den ekumeniska delen och nio i Svenska kyrkans särskilda del. Jag gör inte anspråk på att inventeringen är komplett, eftersom avgränsningarna delvis är en tolkningsfråga, men genom de många exemplen är det tydligt att teologi om allmakt är ett vanligt tema i psb86. Genom att välja ut några av dem för ett närmare studium avser jag att visa på olika tolkningar som kommer till uttryck. Det är inte författarnas intentioner med texten jag studerar och jag menar att en sådan inte ens är tillgänglig. Inte heller är det psalmens tillkomsthistorier analysen handlar om, även om jag berör det i enstaka fall. Syftet med textanalyserna är istället att tolka dem teologiskt i förhållande till allmakten och närliggande begrepp. Av det skälet har jag också valt att inte jämföra bearbetningar av psalmer eller presentera en historieskrivning mer än i undantagsfall och då i korthet. Analyserna görs utifrån de texter som förekommer i psb86.

  Augustinus, Paul Tillich och delvis Martin Luther är de huvudsakliga referenserna i analysen. De har inte, vad jag har funnit, haft direkt inverkan på textförfattarna vilket delvis beror på historiska skäl eftersom flera av psalmerna skrevs före Tillichs livstid. De har dock arbetat med begrepp som är relevanta för analysen. Med hjälp av de tre teologerna låter jag deras argument bidra med ett klangrum till psalmtexterna och öppna för vidare tolkningar i texten enligt en hermeneutisk rörelse. Jag har dock inte gått åt andra hållet, det vill säga tolkat teologernas argument utifrån teologin i psalmerna. Augustinus kan framstå som självklar i sammanhanget eftersom han formulerar frågor och argument om teologi i förhållande till hymner, samtidigt som Guds allmakt och närvaro alltid gör sig påmind, särskilt i De Musica och i Bekännelser. Luther relaterar jag till begreppet deus absconditus (den fördolde guden) som också är relevant för Tillich. Dimensionen om Guds fördoldhet hör till allmakten eftersom den förknippas med Gud även bortom det som Gud låter människan förstå genom det som uppenbaras (genom korset enligt Luther) eller omfattas av tro. När det gäller valet av Tillich var det snarare han som hittade mig. Jag läste några av hans texter i ett annat sammanhang och drabbades av hans angelägna tilltal i vår tid. Han väjer inte för att komplicera argument om Guds allmakt, vilket tillför en annan kritisk blick av teologin i psalmerna än den som finns hos Augustinus och Luther.

  Urvalet av psalmer organiseras i underrubriker utifrån tematik om allmakt: Gud som finns överallt och som omger människan på alla sidor; Gud i förhållande till tiden och rummet samt Gud som den fördolde. Genom analysen framträder även andra allmaktsperspektiv utifrån bland annat psalmjagets ord i texterna. Dessa samlas till fem iakttagelser som presenteras i slutet och i korthet redan här eftersom det kan vara värdefullt att ha med sig i läsningen: psalmjaget lovprisar Gud; ber om bekräftelse; bekänner Guds närvaro; vet att Gud vill hennes bästa trots människans brister samt att hen kroppsligt och själsligt längtar efter Gud och uppenbarelsen.

 • 424.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Hur hör yttrandefrihet och samvetsfrihet ihop?2018In: Opinionsfrihet och religion / [ed] Bo Lindberg, Stockholm: Kungliga Vitterhets historie och antikvitetsakademien , 2018, 1, Vol. 1, p. 85-92Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 425.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Hur ska psalmerna gå?2021In: Axess, ISSN 1651-0941, no 6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 426.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  "...i ensamnhet en annan".: En teologisk analys av Pär Lagerkvists dikt "Apokalyptisk tid"2020In: Intryck och avtryck / [ed] Magnus Eriksson, Växjö: Trolltrumma , 2020, 1, p. 77-90Chapter in book (Other academic)
 • 427.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Maskinen inom mig: Big Other, Gud och jag2021In: Teknoteologi: AI och människans villkor / [ed] Rikard Roitto; Susanne Wigorts Yngvesson, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, p. 41-71Chapter in book (Refereed)
 • 428.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Men är kärleken störst av allt?2019In: Hela livets kyrka: Pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse / [ed] Fahlgren, Sune, Stockholm: Votum förlag , 2019, 1, p. 86-96Chapter in book (Other academic)
 • 429.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology. Susanne Vigortsson Yngvesson.
  Offentlig godhet för att vinna stilpoäng: Johansson, Sven Anders. Det cyniska tillståndet2019In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 1Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 430.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Om den rastlöse sökaren Ingmar Bergman.2018In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 5Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 431.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Om frihet, även för kvinnor2020In: Feminism: En antologi / [ed] Isobel Hadley-Kamptz, Timbro , 2020, p. 75-97Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The concept "liberty" and it's implications has been critizised and analysed a lot in our contemporary time. In this article there are several philosophical and theological arguments presented about why a certain understanding of liberty has to be defended, particularly for women. Some of the first generation of feminists is interpreted in relation to contemporary conservative and Christian ideologies, here represented by Patrick J. Deneen. The article starts with an abstract perspective and ends with an implemented and experienced part of (men's) ways of womens restricted acessability to liberty in practice.

 • 432.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Om smärta, lidande och livets mening2020In: Livets mening: Frågan och svaren / [ed] Tomas Brytting, Stockholm: Appell förlag , 2020, 1, p. 161-197Chapter in book (Refereed)
 • 433.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Politikens analfabeter2020In: Axess, ISSN 1651-0941, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den politiska krisen är en moralisk kris och förlusten av ett gemensamt moraliskt språk. Att politiken skilts från etiken leder till en oförmåga att uttrycka politikens drivkrafter och mening. Max Webers analas av politik som kallelse väcker frågor in i vår tid, hundra år senare.

 • 434.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Pär Lagerkvist: Den kämpande humanisten2021Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är många saker som Pär Lagerkvist säger att han inte är men som hans läsare vill tillskriva honom. Han är inte kristen, säger han, men präglas starkt av de bibliska berättelserna och den poetiska stilen. Landskap, personer och särskilt hans frågeställningar om Gud/gud, livet,döden och evigheten är utpräglat bibliska teman, men inte enbart. De är också allmänmänskliga frågeställningarför varje sökare och tvivlare. Hans referensramar är sammanflätade med de bibliska. Trots alla frågor och tvivel om de yttersta tingen kunde han vara kompromisslös med sin politiska ideologi då han försvarade den enskildes frihet och ansvar. I detta var han en kämpandehumanist, ett begrepp han själv myntade i Den knutna näven (1934) och som fick bli titeln på denna bok.

 • 435.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Teologi som motkraft till rädslans kultur: En läsning av Pär Lagerkvist2018In: Var inte rädd: En bok om hopp / [ed] Dag Tuvelius m fl, Gävle: Förbundet Kristen humanism , 2018, 1, p. 53-66Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 436.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  UR Samtiden - Hålla ut, hålla om, hålla ihop: Gud och Google ser dig2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 437.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Vem är Gud och hur handlar han i världen?2019In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 5, p. 70-71Article, book review (Other academic)
 • 438.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Visar missionshistoriens fulla komplexitet: Jonson, Jonas, Missionärerna. En biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874–1974.2019In: Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, ISSN 2001-2292, no 6Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 439.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Viskningar och rop om det ytterst angelägna: Paul Tillich, Arne Rasmusson, Ingmar Bergman och Människan i allmänhet2021In: Vänskap – Friendship: Festschrift för Arne Rasmusson / [ed] Ola Sigurdson & Jayne Svenungsson, Malmö: Spricka , 2021, p. 85-105Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuterar Wigorts Yngvesson begreppet "människan i allmänhet" och vissa uppfattningar om universalism. Analysen relateras till Paul Tillichs och Arne Rasmussons synsätt på begreppet och tillämpas på Ingmar Bergmans film Viskningar och rop (1972). Vad kan filmkonsten bidra med i den analysen? I artikeln fördjupas särskilt två scener i filmen som tolkas "inifrån" berättelsen och "utanför" filmen i en metareflektion inspirerad av Tillich och Rasmussons förståelser av universalism och människan. 

 • 440.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  et al.
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Hammarlin, Mia-Marie
  Lunds universitet.
  Filosofiska grunder för journalistisk etik2019In: Handbok i journalistikforskning / [ed] Michael Karlsson & Jesper Strömbäck, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, p. 89-101Chapter in book (Refereed)
 • 441.
  Wigorts Yngvesson, Susanne
  et al.
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Wells, Charlotte
  Svenska kyrkan.
  Trolösa: Speglingar av Luther i Bergman och Bergman i Luther2021 (ed. 1)Book (Other academic)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 442.
  Wikström, Johan
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  John Hedlund och den moderna staten: Ett komparativt studie av John Hedlund och Billy Grahams förkunnelse av kristendomen i det moderna samhället.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur John Hedlund förhåller sig till det svenska samhället, hans s.k. ”teologi om världen”. Denna kommer att undersökas och analyseras med hjälp av tre frågor• Vilken är enligt Hedlund relationen mellan kristendomen och det moderna svenska samhället?• Hur ser Billy Graham på relationen mellan kristendomen och det amerikanska samhället?• Vilka likheter och skillnader finns i Hedlund och Graham när det gäller synen på kristendomen och samhället? Uppsatsen tar sitt avstamp år 1946. Utgångspunkten motiveras av att detta var ett viktigt brytningsår i Hedlunds verksamhet: han blev ”Nalenpastorn” med det svenska folket, och dessutom reste han detta år till USA för att studera de mötesserier som ”Youth for Christ” organiserade – dvs. den organisation som Graham då verkade för. Grahams Crusade i Los Angeles 1950 ses som det verkliga startskottet för hans karriär och redan senare samma år startade John Hedlund sin motsvarighet som han kallade för ”korståg”. Detta i kombination med både Sveriges och USA:s utveckling från efterkrigstiden och framåt gör tidpunkten till lämplig. Avgränsningen i slutet av denna uppsats sätts till de viktiga brytpunkter som både Sverige och USA kommer till mot slutet av 1980-talet. Jag menar att Sverige når en tydlig brytpunkt med Olof Palmes död 1986 medan det i det amerikanska fallet får bli kommunismens kollaps 1989.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 443.
  Willman, Fanny
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Nya perspektiv på medieekologi: En studie av hur ekoreligiöst inspirerad epistemologi kan fördjupa journalistisk etik2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis addresses the objective of formulating a moral-philosophically credible media ethics by encompassing two main dimensions: the examination of existing media-ethical models and the integration of sustainable arguments through utilizing eco-religious epistemology to overcome identified challenges. By incorporating eco-critical perspectives within the Media ecology tradition, which studies media as environments, the thesis proposes a creative intersection between established media theories and a theological tradition that tackles profound questions about humanity's place in the world.

  The initial section of the thesis analyzes moral-philosophical concepts within the media ethics frameworks proposed by three ethicists; Susanne Wigorts Yngvesson; Clifford G. Christians and Sandra L. Borden. While all three endorse universal values, they offer distinct frameworks for both understanding the ontology of universals and how these are contextualized in the journalistic community. Christians' moral epistemological theories,particularly regarding the ethics of being and Proto-norms have generated significant controversy and scholarly debate on the necessity and intellectual credibility of defending universal values in media ethics. Critical perspectives from this discourse are presented and evaluated as a complement to the analysis of Christians' media-ethical model.

  In exploring sustainable moral-philosophical arguments, the thesis suggests that moral claims can exhibit both universal and contextual characteristics. It suggests that a media-ethical model should integrate universal values with a communitarian perspective on journalists'moral responsibility. However, understanding the interplay between the contextual and universal dimensions of ethical values requires engaging in critical moral-philosophical theory. In addition, critical perspectives on technology and ideas of space and time need to be addressed in new ways. Thus, eco-religious epistemology, as advocated by ethicist and theologian Whitney Bauman, is proposed as a creative means to understand moral-philosophical questions regarding space/time, contextualism/universalism, and technology within media ethics.

  Download full text (pdf)
  Nya perspektiv på medieekologi: En studie av hur ekoreligiöst inspirerad epistemologi kan fördjupa journalistisk etik
 • 444.
  Åhlin, Helena
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Svenska kyrkans uppdrag att bedriva undervisning: En studie om teologi i undervisningsuppdraget2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to explore the understanding about teaching in the Church of Sweden through analysis of the letter of the Bishops and interviews with a teacher of the community and a priest. The study also covers which theology that comes forward in the letter of the Bishops and in everyday life for the teacher of the community and the priest. 

  The study shows the relationship between learning and teaching as well as which theology that comes forward in that mission. A difference occurs between the terms learning and teaching that is not shared by everyone. It is shown that everyone’s own experience and beliefs is a crucial part of the teaching process in order to accomplish learning. The letter of the Bishops wants to connect teaching and learning while the informers says there is a difference. The mutual understanding is that we learn together, and that faith also is practice. 

  The teaching going on is constantly changing in the meeting with other persons, artefacts and the context. Peoples lives and the church’s traditions are in constant motion. By being aware of the authority perspective and by working with trust it will be a great lesson and learning takes place.

  The theology that is created takes place in the meeting that occurs between human lifes and the tradition. There is no text or tradition that individually contains theology. The theology is created in the meeting with people. The meeting requires both people and text, neither can bring out theology on its own. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 445.
  Åleberg, Linda
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  FRÅN EN ”VANLIG” PINGSTFÖRSAMLING TILL SEKT: En kvalitativ textanalys av Filadelfiaförsamlingen i Knutby2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna fallstudie har jag undersökt hur sektbeteende karaktäriserats med särskilt fokus på den Filadelfiaförsamling i Knutby som under många år har bevakats av media. Syftet med studien var att skapa en punktlista med sekteristiskt beteendemönster för att jämföra det med församlingen i Knutbys verksamhet. Frågeställningarna ser både till församlingen som sekt med också till den mediala bevakningens eventuella vinklig av församlingen. Jag använde mig av en deduktiv ansats med utgångspunkt i Stark och Bainbrigdes klassifikationsmodell av kultrörelser. Undersökningen är en kvalitativ textanalys av både litteratur och tidningsartiklar. I slutsatsen framkom det att församlingen vinklats till fördel för sekteristiskt beteende i media, men att denna vinkling är korrekt då församlingen i Knutby kan förstås som en sekt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 446.
  Åleberg, Linda
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Kvinnan, äktenskapet och kyrkan: En kvalitativ textanalys av kvinnors möjligheter i äktenskap och kyrkorum i den tidiga kyrkan och högmedeltiden samt senmedeltiden2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna fallstudie har jag undersökt hur kvinnans möjligheter har utvecklats i den kristna kyrkans historia, med särskilt fokus på den tidiga kyrkans samtid och medeltidens strukturer. Syftet var att särskilt se till kyrkorum och äktenskap, och om kvinnans möjligheter har utvecklats till det bättre eller det sämre mellan dessa tidsperioder. Frågeställningen har formats efter detta syfte. Uppsatsen är kvalitativ och empirin är noga utvald, där både författarnas könsidentitet och litteraturens aktualitet har tagits i beaktande. Uppsatsen utgår ifrån en induktiv ansats, vilket innebär att den inte är teoristyrd. De teoirer som har valts är både förankrade i det historiska perspektivet, men också i det feministiska perspektivet. 

  I slutsatsen framkom det att kvinnor hade större möjligheter i den tidiga kyrkan, men i slutsatsen framkommer också klasskillnaders avgörande betydelse för kvinnor i valda tidsperioder. 

  Download full text (pdf)
  Kvinnan, äktenskapet och kyrkan
 • 447.
  Öberg, Johan
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology, Department of Religious Studies and Theology.
  Uppmaningen till kvinnans underordning i Nya Testamentet: Hur skall man tolka verbet Υποτάσσω i de nytestamentliga hustavlorna?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine and interpret the usage and meaning of the greek word úποτασσω in the literary units in the New Testament called household codes (from the German word Haustafel included in Martin Luther´s Luthers Small Catechism). The verb úποτασσω is in the NRSV translated to be subject (Eph 5:22, Col 3:18) or accept the authority (1 Pet 3:1) and is used in the household codes as an exhortation to subordination for women. My examination and interpretation has been conducted through exegetical and redaction-critical analysis where I also have tried to cross-examine the christian writings on the topic with related texts on conceptions of gender in antiquity. I have studied the texts through the critical lens of feminist hermeneutics and from a feminist theological perspective. The aim of the study is to understand and interpret the texts from a historical-critical point of view, but my work also has a feminist-liberationist premise that hopes to find ways to constructively interpret texts that seem to diminish the full humanity of women and promote rigid culture-bound definitions of "male" and "female".

  Download full text (pdf)
  fulltext
6789 401 - 447 of 447
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-theologisches-seminar-adelshofen
 • sodertorns-hogskola-harvard
 • oxford-university-press-humsoc
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf