Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 97
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almén, Lovisa
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Mentorskap: - I vilken mening kan mentorskap förebygga ohälsa bland pastorer i Equmeniakyrkan?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har genom denna studie undersökt mentorskapets påverkan för pastorer i Equmeniakyrkan. Frågeställningarna arbetet utgår från handlar om ifall mentorskap kan bidra till en mer hälsosam arbetssituation för pastorer. Som metod har jag utgått från en kortare enkät samt strukturerade intervjuer av fem pastorer och två mentorer. Jag använder mig av två teorier, Töres Theorell och Robert Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell samt Kathy E. Krams teori om karriärsrelaterat mentorskap och psykosocialt mentorskap. Uppsatsens slutsats lyder att forskning samt intervjuerna pekar på att mentorskap främjar pastorers hälsa.

 • 2.
  Alrifai, Diala
  Stockholm School of Theology, Department of Human Rights.
  KRIGSPROPAGANDA: Analytisk studie om Bashar Al-Assads propaganda under det syriska upproret 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ongoing Syrian conflict is one of the most violent, bloody and complex conflicts that broke out in modern time. The Syrian people were inspired by the Arab spring, where popular demonstrations and peaceful protests demanded freedom and democracy. The Syrian regime declared that Syria is in a serious war against terrorism.

  This essay will try to analyze the Syrian president Bashar Al-Assad’s propaganda during the revolution against his government in March 2011. The analysis will go through a few of Al-Assad’s speeches and interviews during the Syrian uprising between 2011 and 2012. The study will be based on several fundamental researches that explain the relationship between the Syrian regime and the jihadi Islam in many dimensions before and after 2011. The study will answer the following question: How has the Syrian regime used fight terrorism as propaganda to serve its own political interest during the Syrian uprising 2011?

  In my study, I use argumentation analysis as a method, this method is used to assess the credibility and sustainability of text or politics in context. In an argued text, the author aims to convince the reader of something in a critical and reasonable manner of argument. The method used is both descriptive and appreciative of Bashar Al-Assad’s arguments.

  The study concluded that Al-Assad from the beginning of his presidency has played a major role of producing Islamists to achieve his own political objectives in the region and was able to take advantage of them while trying to crackdown the Syrian revolution in 2011 through many political acts.

 • 3.
  Annehed, Christoph
  University College Stockholm. Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Hur ord manar till handling: Ett organisationskulturellt perspektiv på Matteus grupp, liknelsetal och liknelser om himmelriket.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to understand how theories of organizational culture canenrich our understanding of Matthew’s group, his parable speech and the parables of thekingdom of heaven. I argue that Matthew edited and constructed the parable speech to fit hisintentions so that he could call for righteous behavior from the members of his group. I thenargue that the parable speech can be viewed as a regulatory document that addresses externalproblems of adaption and internal problems of integration that Matthew’s group had to face.I also argue that the parables of the kingdom of heaven are related to externaland internal problems and that the parables can be understood as artifacts that express thepreferred behavior applied by the leaders of Matthew’s group.My conclusion is that the theories of organizational culture give us a betterunderstanding of the complex situation of Matthew’s group and that the parable speech isrelated to these issues and addresses the group. It can therefore be considered a regulatorydocument. The parables of the kingdom of heaven can be understood as stories that call forrighteous behavior and persuade the Jewish people to join Matthew’s group through followingthe law according to view held by Matthew’s group.

 • 4.
  Astudillo, Jacob
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Unitas Spiritualis: An Analysis of Thomas Aquinas’ Participatory Biblical Exegesis of Paul’s First Letter to the Corinthians2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Beaulier, Aniella
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  The best place to be young and a female: a study about gender equality in Rwanda2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fältstudiens syfte har varit att analysera och beskriva jämställdhets effekter på den unga generationen i dagens Rwanda. Min uppsats utfördes med en kvalitativ ansats där intervjuer har varit centrala som metod för att samla in mitt material och data. Jag har intervjuat unga vuxna kvinnor som är entreprenör eller i ledare position. Mitt resultat erhålls genom deras berättelser och upplevelser om jämställdheten i Rwanda.

  Rwanda har haft en stor representation av kvinnor i parlamentet vilket har i sin tur påverkat dessa unga kvinnor. Genom mina intervjuer har jag kommit fram till att Kvinnor i Rwanda tar mer plats som aldrig förr. Sammanfattningsvis har Rwanda gjort en stor skillnad för deras kvinnor. Den stora representationen av kvinnor i höga positioner har haft en bra inverkan på nästa generation och har inspirerat dem att drömma stort. Även om Rwanda har kommit långt när det gäller jämställdhet, utmaningar finns fortfarande och hela arbetet är inte gjort.

 • 6.
  Bergentz, Peter
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Från tvångssterilisering till särskilt stöd: – var lägger samhället ribban för godkänt?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit, att undersöka urvalsförfarandet vid tvångssteriliseringar i Sverige i mitten av 1900-talet (kapitel 3) och dagens selektiva mekanismer för särskilt stöd i skolan (kapitel 4) som historiskt jämförbara fall. Perspektivet är människorättsligt utifrån frågan, om individuella fri- och rättigheter kan skyddas mot nationell praxis och politiska intentioner. Den metodologiska utgångspunkten tas i en variant av diskursanalys, där begreppet vanmakt, i form av nationens kollektiva vanmakt som reaktion på bieffekten av goda intentioner, ersätter det i sammanhanget mer vanliga begreppet makt i form av dolda maktfaktorer som förklaring (kapitel 2). Fördelen med detta synsätt är, att den kollektiva vanmakten, i motsats till den dolda makten, har ett ansikte. Ansiktet är välviljan som, i mer eller mindre uttalad desperation, tar sig kollektivt uttryck i det som blir nationens sammanhållande politiska sfär och nationella identitet. På så sätt tydliggörs, eller närmast avtäcks, också de olika aktörernas roller. Uppsatsen utmynnar i slutsatsen, att urvalsprocesserna i samband med tvångssteriliseringar i Sverige mellan åren 1935-1975 på en konceptuell nivå, betraktade utifrån idén med kollektiv vanmakt, är analoga med de urvalsprocesser som idag används vad gäller särskilt stöd i skolan på så sätt, att urvalsprocesserna identifierar och definierar barnens stödbehov baserat på målstyrda betygskrav som, i stil med New Public Management, enbart avspeglar en simulerad konkurrenssituation ämnad att utgöra ett mått på arbetsförmåga (kapitel 5).

 • 7.
  Botros, Jessica
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Polisvåld mot afroamerikaner: En analys av teorier från ett människorättsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisvåld mot afroamerikaner är ett stort problem i USA. Våldet är ett tydligt rasistiskt uttryckgentemot en specifik grupp i samhället som utsätts oproportionerligt, vilket innebär att derasrättigheter inskränks. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund förpolisvåldet mot afroamerikaner i USA samt hur våldet påverkar deras rättigheter. Fokus i dennastudie ligger på två teorier som hävdar att det är olika psykologiska och politiska faktorer, samtrasistiska strukturer som ligger till grund för polisvåldet.Polisvåld är ingenting som endast påverkar enstaka individer, utan har en indirekt/direkt påverkanpå alla afroamerikaner. Detta innebär att även de personer som inte utsätts för fysiskt våld kanpåverkas på ett psykiskt sätt, vilket har en stor påverkan på hälsan.

 • 8.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Foucault, art, and radical theology: the mystery of things2019Book (Other academic)
 • 9.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Hur öppna är vi egentligen?: mystik politik från Cusanus till Fogelklou2013In: Religionens offentlighet : om religionens plats i samhället, Vol. S. 307-319Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Carlsson, Petra
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Mysticism as revolt: Foucault, Deleuze, and theology beyond representation2014Book (Other academic)
 • 11.
  Dahlström, Anders
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp: Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 19802018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion.The method employed is, following a reading of all the issues of Betlehem, to distinguish and extract the stories that are narrative in character according to Hindmarsh’s criteria. That is to say, stories that point beyond the individual to a larger principle of meaningfulness and that are powerfully thought-provoking, with a sense that their beginning, middle and end form a unified whole. The texts extracted are further analysed to find the distinguishing characteri-stics of the material in the light of the dissertation’s aim.The results of the study show that the narratives in Betlehem contain a good deal of drama. They have a clear direction from something to something, with the actual conversion forming a climax. The darkest situations are transformed, following a struggle, to the most ethereal light when morning comes, bringing peace and assurance that conversion has taken place. Women often serve as models, having already experienced conversion. It is their husbands and sons who are the object of their attention and are led towards conversion by their entreaties, arguments and also tears. Salvation, as the experience was often called, clearly changes people’s personalities. Following conversion, individuals take greater responsibility for their own and their family’s situation and it is not unusual that, in their new lives, they start to tell others of their experience.The narratives in Betlehem show a marked preponderance of the emotional over the cognitive for the first 60 years, up to the 1950s, when feelings make way for reason and good examples. One reason for this change could be that the instantaneous conversion of revivalism is replaced with an emphasis on a rational, planned decision and commitment. Another reason could be the ecumenical realities of the time, with church membership based on baptism rather than a confession of faith. The cognitive aspects, as well as postmodernism’s loss of belief in metanarratives, may be mentioned as further possible explanations.The Baptist process of conversion, its “golden chain”, interpreted through the constitution of the first Baptist church in Borekulla and the Betlehem narratives, can be defined as anthropocentric and summed up as comprising the following stages: (1) The individual is awakened from their indifference and realises their sinfulness. (2) The individual senses a danger in their sinful state and turns to God. (3) The individual accepts Jesus Christ in faith and receives forgiveness and assurance. (4) Faith is brought to life in transformative discipleship. The theology of conversion broadly follows those of other revivalist groups.

 • 12.
  Dalfors, William
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Det ”sekulära” Sverige?: En kvalitativ studie av begreppet sekularisering i relation till det postkristna svenska folket2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is often described as being one of the more secular nations in the world by various surveys and sources, but how true is this statement? In this paper I examine what has been said on the topic of secularization in Sweden by leading sociologists in the field and then in turn analyze this information in order to finally reach a conclusion of my own. My intention with this bachelor’s thesis is to shine a light on the relationship between what has come to be described as the ”post-christian” population by sociologist David Thurfjell and the process of secularization on an individual level.The two questions that form the basis for this paper are: ” Is the swedish population as secular/non-believing as it’s claimed to be?” and “Has there been a shift in the form the Christian religion takes on an individual level and if so what can this new shape then possibly look like?”.The result of the analysis indicates that the swedish population might not be as secular as it is often put forward as being. While the church-oriented religion that the Church of Sweden represents might be losing traction amongst the post-Christian population, this does not necessarily mean religion as a whole is in a gradual decline in swedish society. The information presented herein points towards a possible shift in swedish society from a mainly church-oriented form of religion to a more privatized version sometimes described as the invisible religion.

 • 13.
  Eberstein, Hanna
  Stockholm School of Theology, Department of Human Rights.
  Var går gränsen?: En politisk filosofisk argumentationsanalys om gränser, människor och mänskliga rättigheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What are borders? Walls, fences, barbed wires, sovereignty markers, nationalities, symbols, cultures, religions, skin colours, prejudices… Where are borders? In reality, in jurisdiction, in our minds, on maps, in citizenship, inside our bodies, in our gaze… What do borders do? Define, separate, exclude, include, discriminate, hurt, rape, reduce…

  The concept of borders is complex and it represents paradoxes such as visible - invisible, reinforcing - weakening, inclusion - exclusion and legal - illegal. In this essay borders are treated from a political philosophical perspective with arguments drawn mainly from the theorists Étienne Balibar, Wendy Brown and Shahram Khosravi. The case is analysed and illustrated by empirical data from mass media reporting. Borders, both visible and invisible, contain a powerful symbolism and affect us as individuals, groups and society. Discussing borders makes weaknesses of the human rights system visible. Borders might affect people's ability to gain access to universal human rights. Where and why do we mark borders and who gets be in or out?

 • 14.
  Egberg, Nils
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Kyrkan och klimathotet: Textanalytisk studie av sex kyrkliga dokument om miljö och klimat2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A text analytical study has been performed using an abductive approach. The initial study was inductive and followed by a deductive part. Six different documents were studied representing protestant Churches, the Roman Catholic Church and the Orthodox Church (Patriarchate of Constantinople)2.The initial inductive part showed that the Church in its handling of the climate crises ought to be able to help people to a better understanding of the climate changes as well as to an understanding of the Churches´ theological view on the relationships between God and man, man to man and God to Creation.The deductive part of the study the documents showed a picture of a panentheistic, good and personal God. God was mainly referred to as a nonsexual entity. This part of the study also showed that all documents agree that the Church has a responsibility to ensure that moral values are respected when it comes to decision-making regarding actions against the climate changes. It is the task of the Church to channel the love of God to people and to the whole Creation.The climate changes have prompted the Churches to partly concentrate on their theology on creation and have caused a reevaluation of their positon in handling the new environmental situation. The major part of the documents gave a view on the theological reflection that the climate changes have forced upon the Churches.All documents regarded the threatening climate changes as a consequence of the human misuse of God’s Creation. Man has not fulfilled God’s expectations of man’s care for his Creation.Human beings are unique in God’s Creation, man is the image of God. In some respects human beings are God’s coworkers or even co-creators. But man has not managed to match God’s expectations, and has not cared for his Creation in the way he wanted. God is in a way mourning the situation that man has caused and what is threatening his Creation.The documents indicated that all Churches have a similar view on the human responsibility to try to restore balance in the Creation. Since their common view is that man, on God’s behalf, has the responsibility to care for and develop Creation, the Churches have the duty to work for a change of human lifestyle in a way that is compatible with a sustainable development.The documents indicated that the Church wants to be a forerunner in the change of lifestyle and also wants to work for a more just world order where those rich in resources should contribute the most to cover the costs for a worldwide handling of the climate crises and for the formation of a sustainable development.

 • 15.
  Ekholm Tysk, Stina
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Maskulinitet och eskatologi: Maskulinitet som ett retoriskt grepp för att tala om eskatologi i Första Korinthierbrevet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I 1 Kor 7 skriver Paulus om relationer, sex och äktenskap. Kapitlet präglas av att inkludera kvinnor i resonemangen och feministteologer som Elisabeth Schüssler Fiorenza har fokuserat på att förstå kvinnans roll i texten.1 Men vad händer om man läser texten utifrån att den är skriven av en man? Fredrik Ivarsson har visat hur Paulus använder en så kallad maskulinitetsretorik i 1 Kor 7 för att tala om etik i församlingen.2 1 Kor 7 berör även eskatologi. I samma utläggning om huruvida ogifta ska gifta sig skriver Paulus om den allt mer annalkande återkomsten av Kristus. Hur kan eskatologin i 1 Kor 7 förstås utifrån samma utgångspunkt som Ivarsson har, att Paulus språk och retorik formats av antikens kulturspecifika föreställningar av manlighet?

 • 16.
  Eksmyr, Maria
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Suveränitet, veto och erga omnes- käppar i hjulet?: Ett studie av konflikten i Syrien utifrånde lega lata, de lega ferenda, de lega interpretata.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Seven long years of conflict in Syria with humanitarian catastrophe as consequence.The UN and the blocked Security Council, with the inability to address the deteriorating political andhumanitarian situation in Syria, actualizes the former Secretary-General Kofi Annan's words beforethe General Assembly in 2000:"... if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should werespond to a Rwanda, to a Srebrenica - to gross and systematic violations of human rights thataffect every prescription of our common humanity?"From the Cold War until today, the UN system has failed to live up to the high expectations basedon the fundamental principles of the Charter and international law, which can be attributed to theimbalance between the General Assembly and the Security Council, as well as within the Councilbetween the five permanent members with individual veto and the chosen six.The question is not new. The tension in power balance and decision-making in the UN has existedsince the organization's formation. Interestingly in this context, the resolution Uniting for Peace,which was adopted in 1950, has as its starting point the unrestricted power of veto in relation to theGeneral Assembly's responsibility for peace and security.The resolutions Responsibility to Protect and Uniting for Peace become important and necessaryfor the understanding of the conflict in Syria, but also for a reform work motivated by humanitarianlaw. The meaning of the concepts of sovereignty, veto and erga omnes is therefore decisive in thebalance between de lege lata and de lege ferenda, with can be clarified by de lege interpretata.This essay will try to make the connection between these concepts more intelligible.

 • 17.
  Erkenborn, Helena
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Från helgelse till ren handling: En kyrkohistorisk studie av renhetsbegreppets betydelse för kvinnors syn på helgelse och handling inom schartauanismen och metodismen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A Church-historical study of the importance of the concept of purity for women's view of sanctification and action within schartauanism and methodism.

 • 18.
  Fahlgren, Sune
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Vatten är tjockare än blod: en baptistisk kulturhistoria2015Book (Other academic)
 • 19.
  Fahlgren, Sune
  et al.
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Ideström, Jonas
  Svenska kyrkans forskningsenhet.
  Ecclesiology in the trenches: theory and method under construction2015Book (Other academic)
 • 20.
  Falk, Susanne
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology. Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  In the Junction between History and Future: A Minor Field Study about Identity and Faith of Armenian Orthodox Youth in a Minority Situation in Jerusalem2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My first contact with the Armenians of Jerusalem was during a four day Minor Field Study in February 2015.1 Before that I hardly knew anything about the community that has such a long history in the region. Despite their lengthy presence in what is commonly known as the Holy Land, the fact that they are joint custodians of the Christian Holy places and even have a whole quarter named after them in the Old City, they seem to be somewhat of a mystery to most people that visit. They are a minority that hold on to many of their distinct features regarding religion and culture from their homeland, something that is the trademarks of what is commonly known as a diaspora. The importance of culture and faith for the Armenian people seemed to be stressed time after another during my research. Pride was expressed to have endured as a people through many hardships. The Armenian Genocide stands out as the most significant of the many sufferings. Alongside with the traumatic consequences of the genocide is the ongoing struggle fought on many fronts for global recognition of the atrocities committed against their people.The largest group of Armenians in Jerusalem are situated in the Armenian Quarter. At the center of both the territorial and the structural composition of this community lies the convent of Saint James. Not only does the brotherhood of Saint James, consisting of about 30 brothers, and other clergy reside inside the convents premises. The majority consists of lay people. The lay community though has been decreasing for a number of years.2 If the current trend continues it may, according to some predictions, even vanish in the future.3 A gloomy outcome that would radically change the makeup of the Old City of Jerusalem.Therefore, after my first Minor Field Study, I went back four times during the coming year to learn more. I was also granted a scholarship through Stockholm School of Theology to conduct a Minor Field Study among Armenian youth. When first voicing my interest to interview youth and learn more about their identity I was told by a local contact that it would be futile. Because of the pressures of everyday life in Jerusalem few youth would have something relevant to share. They are forced to live day by day due to the ongoing conflicts. A strong statement that cannot be taken as true without evidence. This confirms the importance of conducting a more in depth study concerning how Armenian youth reflect on identity and belonging. The very existence of a future Armenian community in Jerusalem depends on their youths desire and ability to remain in the City.

 • 21.
  Figaro, Jenny
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Jona psalm: dess teologi och funktion i Jona bok2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jona bok är inte bara en av Bibelns mest välkända berättelser utan är också en del avvärldslitteraturen. I den bibliska uppdelningen tillhör boken de så kallade skriftprofeterna ochtolkas således som en profetisk text. Trots detta skiljer sig boken från Gamla testamentetsövriga skriftprofeter då Jona bok snarare är en berättelse om en profet än en samling avprofetens ord (Andersson et al. 2003:163; Childs 1979:422). Dessutom kallas Jona aldrigprofet i boken och hans uppdrag är inte att predika för Israel utan för invånarna i denMesopotamiska staden Nineve. Detta är något som Jona motsätter sig vilket resulterar i ettmisslyckat flyktförsök från Gud och slutligen Bibelns kortaste och mest effektiva predikan(Nogalski 2018:210). Till skillnad från övriga skriftprofeter så är berättelsen dessutom skriveni prosaform istället för småprofeternas igenkännande poesi, med undantag för 2:3-10 vilket ären psalm (Achtemeier 1996:255). Inbrytandet av denna psalm har i forskningen kring Jonabok varit mycket omdiskuterad, och det är om denna psalm som min uppsats kommer atthandla.

 • 22.
  Floberg, Maja
  Stockholm School of Theology.
  Syföreningens gåvopraktiker: - en exempelstudie av två syföreningar i Betlehemskyrkans Missionsförsamling Göteborg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Flyman, Hampus
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Kristenblivande: Fallstudium av sex växande församlingar i Equmeniakyrkan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka faktorer i församlingars arbete och människors bakgrund som bidrar till kristenblivande. Sex Equmeniaförsamlingar som välkomnat många nya medlemmar på bekännelse, det vill säga medlemmar som blivit medlemmar i en församling för första gången, undersöks genom semistrukturerade intervjuer med församlingarnas föreståndare. Vilka praktiker, kvaliteter och erfarenheter bidrar enligt församlingsföreståndarna till att människor blir kristna och går med i en församling? Resultatet analyseras och diskuteras med hjälp av deprivationsteorin, praktiskt-teologiska mönster för kristenblivande och tidigare forskning. Studien pekar på att de praktiker som bidrar till kristenblivande är kontaktskapande, diakonalt arbete, undervisning om kristen tro, attraktiva gudstjänster och praktiker förbekännelse och bekräftelse av tro. Kvaliteter som verkar bidra är en välkomnande öppenhet kombinerat med tydlighet om Jesus och evangeliet. De människor som kommer till tro har ofta bakgrund med någon form av deprivation. Kristenblivandet är i flera fall en process som pågår över tid även för dem som har tydliga avgörelsetillfällen. Kontakt med kristna personer som har bjudit med till församlingarnas mötesplatser tycks i flera fall ha varit avgörande förkristenblivandet.

 • 24.
  Gillerstrand, Inger
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  På väg mot en interkulturell mission: En postkolonial feministteologisk analys av Equmeniakyrkans internationella mission2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The statement and the title of the thesis "Towards an intercultural mission" is the starting point for the essay's purpose and examination. Interculturalism is an ideal in which equality and re-ciprocity are characterized by cross-cultural relationships, which is also an objective of international mission. For an intercultural mission, it is therefore necessary to examine which factors may hinder an intercultural approach, which, for this study, justifies searching for underlying unequal structures. The theoretical frame of reference for the analysis is postcolonial theory and feminist theology, which makes it possible to visualize such structures. The purpose of the thesis is therefore to analyze the intention of the international mission work in the Uniting Church in Sweden based on postcolonial feminist theology, and to propose criteria that need to be found for the mission work to be characterized by an intercultural approach. In order to achieve the purpose, it is necessary to answer the following general questions: 1. Is there an awareness of unequal power structures in the culture-crossing relationships in the intentional discourse on mission in the Uniting Church in Sweden? 2. How does interculturalism appear in the international mission in the Uniting Church in Sweden?And; 3. What criteria need to be found for the mission work to be characterized by an intercultural approach?With the help of qualitative content analysis of the Church's public text material, which constitutes the study object; six thematic areas have emerged; gender equality, woman's vulnerability, patriarchal structures, mission and worldview, postcolonial structures, and cooperation and reciprocity. The result has been analyzed on the basis of the concept of interculturality and a proposal for criteria for an intercultural approach has been prepared, among other things, with proposals for clarification of unequal power structures and a critical self-awareness about their own history and cultural values.

 • 25.
  Grenholm, Carl-Henric
  et al.
  Uppsala universitet.
  Gunner, GöranUniversity College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Lutheran identity and political theology2014Collection (editor) (Other academic)
 • 26.
  Gunner, Göran
  et al.
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Nordquist, Kjell-Åke
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  An unlikely dilemma: constructing a partnership between human rights and peace-building2011Book (Other academic)
 • 27.
  Haid, Sara
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Från reproduktion till normreflektion: En intervjustudie om sex- och samlevnadsundervisningen på tre gymnasieskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates how three high schools based in Stockholm organize their sex education. Do the schools meet the guidelines and policies for sex education or in which way do they not? The study is based on interviews with school staff and is analyzed through a new institutional theoretical perspective. According to the Swedish National Agency for Education, sex education overbridge various subjects; concepts like sexuality, equality, sex and relations are expressed in several high school curriculums. The Swedish National Agency for Education further explain that all teachers are affected by these questions, since it is related to the schools basic principles and values. The main result shows that the quality of sex education is dependent on the commitment from teachers, headmasters and students. Together they create certain norms, values and atmospheres which makes sex education to a very big challenge and sometimes a success. 

 • 28.
  Halldorf, Joel
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Läsarna i distraktionernas tid: Bibel, kyrka och den digitala revolutionen2014Collection (editor) (Other academic)
 • 29.
  Hedman, Lena
  University College Stockholm.
  Föräldrars rätt att välja skola för sitt barn.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. Enligt friskolereformen har föräldrarna rätt att välja den grundskola som det vill att deras barn ska gå i. Det kan vara en kommunal skola eller friskola. I Sverige pågått en debatt om de konfessionella friskolorna. Det har blivit en politisk fråga som handlar om konfessionella skolorna ska tillåtas eller inte. Ordet konfessionell innebär ”som avser trosbekännelsen; som strängt håller på trosbekännelsen”.[1] En skola som konfessionell har sin värdegrund i religion. De konfessionella skolorna är omtalade i Sverige genom att det öppet talar om religion. Sverige betraktas av omvärlden som en av världens mest sekulariserade stater. Ordet sekularisering innebär att ”processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle”.[2] Även om Sverige under många hundra år var en religiös stat så har religionen under det senaste århundradet fått mindre mening i människors liv. Likväl har vi i Sverige tagit vissa aspekter ur olika religioner och utövar dem som yoga, meditation som härstammar från religion. Uppsatsen handlar om religiösa friskolor och Abram de Swaan menar att Samhällsvetenskapenhar människor i olika samlevnadsformer som sitt studieobjekt”.[3] Det som jag intresserad av är om religiösa friskolor och föräldrarnas rätt att välja skola för sina barn utifrån gällande lagar i Sverige och internationella konventioner. Anledningen till att detta är intressant att undersöka är att om man har en rätt i Sverige som innebär att föräldrarna har möjlighet att välja skola för sina barn så bör innebär alla skolor. Det som jag intresserad av är fått del av är varför föräldrarna valt en religiös friskola till sitt barn. Detta har gjort att jag mailat till rektorer för religiösa friskolor i Sverige. Det som är mitt syfte är fått del av på föräldrarnas aspekter som jag inte anser kommer fram i samhällsdebatten.

  [1] https://www.ordlista.se/ordbok/konfessionell

  [2] https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekularisering

  [3] De Swaan, Abram, (2004), s 88.

 • 30.
  Hermansson, Isabel
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa för män i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  1994 in Cairo United Nations Population and Development Fund held a conference where the attending 179 nations agreed that Sexual and reproductive health is a human right. Everyone is entitled to this right without distinction.

   

  This thesis investigates what covenants, declarations, policies, strategies and national law say about sexual and reproductive rights for men, specifically men in Sweden.

   

  The thesis aims to enlighten the reader about men’s situation in a welfare state where discriminatory structures in society is reproducing gender stereotypes in a country that is one of the most gender equal countries in the world.

   

  The general lack of common knowledge and subsequent lacking education in the matter is abundantly clear when browsing documents issued by official sources throughout the world. While Europe and its countries have begun to examine and call attention to this neglected subject, progress is still slow and could be hazardous to men’s sexual and reproductive health.

  The thesis concludes with an argument that Sweden have a discriminatory structure built in society that discriminate men and their right to sexual and reproductive health according to Discrimination Act 2008:567 by practices that appear to be neutral but can affect men in a negative way. 

 • 31.
  Jeppson, Veronica
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Barnets rätt till sina föräldrar: En kritisk rättsdogmatisk analys av rättsligt föräldraskap i relation till Barnkonventionen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Convention on the rights of the child (CRC) stipulates a set of rights for all children and

  declares that all national legislation should be in compliance with the convention. The CRC

  states that the best interests of the child shall be of primary consideration in all actions

  concerning children; that every child has the right to protection of their family relations as well

  as the right to know about its parents. The purpose of this study is to investigate how well does

  the Swedish regulation of establishing legal parenthood comply with the child’s family oriented

  rights stipulated by the CRC. The study uses a critical legal dogmatic method and is analysed

  from a theory of the best interests of the child principle.

  The result shows that the Swedish law strongly protects the child’s right to know about

  his/her genetic origin. However, the findings illustrate that the mentioned right is often seen as

  synonymous for what is best for the child, and therefore leaves no space for questioning other

  aspects that may affect the child’s well-being. Furthermore the results demonstrate that the

  Swedish family law mainly protects hetero normative families where none of the parents has

  changed their legal gender. The further away from this norm that the child’s family is, the more

  complicated it is to establish legal parenthood and therefor harder to protect the child’s right to

  its family relations. The paper argues that the Swedish family law hence leaves little space for

  what could be seen as the best interest of a specific child in a specific context, and by doing so

  diverges from the CRC which advocates contextually when analysing what is best for the child.

  The paper concludes that a more flexible law where the best interests of the child can be taken

  into account in greater extent could secure the rights of the child more effectively.

 • 32.
  Jonsson, Petra
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Guds andedräkt ger liv: En jämförelse av begreppen neshama och ruach2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att undersöka de hebreiska begreppen neshama och ruach och att jämför dessa med varandra.

  Neshama är ett sällsynt begrepp som bara används 24 gånger i den hebreiska bibeln. Ruach däremot är ett vanligt begrepp som används 378 gånger. Begreppen är delvis synonyma när de betecknar andedräkt, både Guds och människans andedräkt, och när de betecknar livskraft. Utöver detta har båda begreppen betydelser som inte täcks av det respektive andra begreppet: Neshama används t.ex. som kollektivbeteckning för varelser, det som andas, en betydelse som ruach inte har. Ruach däremot kan beteckna individuella andliga varelser, som lögnens ande, en betydelse som neshama inte har.

  I skapelsen är det endast människan som explicit får neshama men neshama kan också användas för djur om dessa följer människornas lott. Att djur kan ha ruach är obestridd. Uppsatsens analys visar att det finns tydliga tecken på att neshama bär på en association till antingen skapelsen eller till syndafloden, en association som ruach inte har. Dessutom visar uppsatsens analys att det finns indikationer att Jobs bok står i dialog med Jesajaboken. Och slutligen finns det ett kiastiskt mönster i användningen av ruach i Psaltaren som indikerar att psalm 77 och psalm 78 kan vara de centrala psalmerna i Psaltaren.

 • 33.
  Kalén, Lise
  University College Stockholm. Stockholm School of Theology, Department of Human Rights.
  Toxisk kolonialism: - uppfattningar om globalt ansvar, rättvisa och mänskligarättigheter i processen av en ändring av Baselkonventionen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose/Aim: The purpose of this study is to understand the meaning of global responsibility and toxicwaste control. The Basel Convention is the UN's international regulations on the import, export andtransport of hazardous waste. According to the Basel Convention, the export of electronic waste todeveloping countries is fully legal if the recipient country has given approval in writing. Is there a linkbetween toxic colonialism, global responsibility, justice and human rights?Material/Method: A qualitative case study of what delegates from three African countries think abouttoxic colonialism and global responsibility.Main results: The essay gives an explanation of the concept of toxic colonialism in relation to the BaselConvention and the Ban Amendment, from three African UN delegates, furthermore an analysis of theimportance it can have on global responsibility, justice and views on human rights.The essay results show that the Ban Amendment of the Basel Convention is in line with Rawl'sdifference principle and the principle of freedom and would contribute to increased justice on electronicwaste coding if the amendment goes through and is used in symbiosis with human rights: UDHRArticle 25 and ICESCR Article 12.1-2.

 • 34.
  Karlsson, Andrea
  Stockholm School of Theology.
  Rättigheter för romer- en ram utan innehåll: En fallstudie om romers rättigheter i Kroatien2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a descriptive longitudinal case study of the case of Croatia and its commitments toensure, through European agreements, the realization of Roma rights. The purpose of this paper wasto investigate whether Croatia can be regarded as fulfilling its European commitments regarding therealization of Roma human rights in areas relating to education, work, health and housing. Toachieve this purpose the following questions were answered: ”What rights do Roma have as anational minority in Croatia under European and national law? and ”What changes have occuredregarding Roma rights in Croatia since the ´National Inclusion Strategy for Roma 2013-2020´ wasadopted in 2013?”. The method used in this papper was the traditional legal method.The result of the analysis showed that Croatia, through adpoted and thus binding europeaninstruments, as well as national law, offers strong protection for national minorities, including Roma.However, the analysis also showed that Croatia does not fulfill its commitments under the europeanhuman rights law.

 • 35.
  Karlsson, Johanna
  University College Stockholm.
  Unga vuxnas delaktighet i församlingsgemenskapen: En självklarhet eller en anpassning till rådande strukturer?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur församlingsaktiva unga vuxna, med olika etnisk och religiös bakgrund, upplever delaktighet i några församlingar inom Equmeniakyrkan. Med unga vuxna avses informanter i åldern 16 till 26 år. Undersökningen bygger på tre semistrukturerade fokusgruppssamtal med sammanlagt sexton informanter. Studien undersöker vilka faktorer som enligt informanterna främjar respektive motverkar delaktighet samt hur eventuella skillnader gestaltas bland informanterna beroende på religiös bakgrund. I intervjuerna framkom nio faktorer som främjar respektive motverkar delaktighet. Dessa är följande: att bli sedd, att känna människor i sin egen ålder, frekvent deltagande och eget engagemang, den egna viljan och det egna bidraget, att ha något att samlas kring, ledarskapet, vi och dom, ålder samt praktiska hinder. Resultatet har analyserats med hjälp av Giddens (Furseth och Repstad, 2005) begrepp aktör och struktur, Beckmans (2011) syn på integrationens problem samt Laves och Wengers (1991) teori om lärande. Studien resulterar i slutsatsen att det är svårt att säga om de studerade unga vuxnas delaktighet i församlingsgemenskapen är en självklarhet eller ett hänsynstagande gentemot församlingens rådande struktur. Det framkommer också att det inte går att finna några djupgående skillnader i upplevelsen av delaktighet beroende på religiös bakgrund. 

 • 36.
  Karlsson, Selina
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  The Race to the Bottom: -A Minor Field Study of H&M’s CSR in practice2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  CSR has become a tool for global corporations to justify their outsourcing practices in other countries. Despite these CSR policies, reports reveal that labor rights violations are common in these supply chains, and not at least in the garment industry. The purpose of this study is therefore to explore how a global clothing company’s CSR policy on labor rights is working on the ground and which factors that influence its implementation. Interviews with factory workers and experts on the topic have taken place in one of India’s largest garment hubs. The findings are based on thematical analysis and the analysis suggests that the global brand (H&M) could improve the situation by taking certain actions though several external factors also have an affect. The responsibility for poor labor conditions needs to be divided between multiple actors who all have a duty to act within their spheres of influence. The study concludes that the underlying problem of economic exploitation must be brought to an end through increased cooperation between global companies.

 • 37.
  Kazen, Thomas
  Stockholm School of Theology, Department of Theology. University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Emotions in Biblical Law: A Cognitive Science Approach2011Book (Refereed)
 • 38.
  Kazen, Thomas
  Stockholm School of Theology, Department of Theology. University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Issues of Impurity in Early Judaism2010Book (Refereed)
 • 39.
  Kazen, Thomas
  Stockholm School of Theology, Department of Theology.
  Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity?2010Book (Refereed)
 • 40.
  Kazen, Thomas
  Stockholm School of Theology, Department of Theology. University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity?2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 41.
  Kazen, Thomas
  Stockholm School of Theology, Department of Theology. University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Scripture, Interpretation, or Authority? : Motives and Arguments in Jesus’ Halakic Conflicts2013Book (Refereed)
 • 42.
  Kolenda, Embla
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Bibliska motiv i Harry Potter and the Deathly Hallows: En intertextuell undersökning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Populärkultur uppstår inte i ett vakuum. Det är inte konstigt att västerländsk populärkultur hämtar inspiration från Bibeln och västerländsk kristen kultur. Bokserien om Harry Potter tycks vara ett sådant exempel. Jag är intresserad av det intertextuella mötet mellan Harry Potter-böckerna och Bibeln. Detta är ett relevant ämne att studera inom bibelvetenskapen då intertextualitet är tolkning i flera led och alltså påverkar vår läsning av såväl Bibeln som skönlitteratur. Som Lina Sjöberg visar kan intertextuella studier mellan Bibeln och skönlitteratur vara ett sätt att exegetiskt arbeta med mellanmänskliga aspekter av bibelberättelser som i sin tur plockats upp av skönlitteraturen genom intertextuella referenser.1 Utifrån bibelvetarens uppgift att tolka och förstå Bibelns texter blir intertextuella studier en framkomlig väg bland flera.2Harry Potter är en bästsäljande bokserie skriven av den brittiske författaren J.K. Rowling.3 Bokserien har filmatiserats och även filmerna är mycket populära. Det har skapats en fandom4 kring Harry Potter. Fansen kallas för ”Potterheads”5 och J.K. Rowling har skapat plattformen ”Pottermore” som är en nöjessite, nyhetssite och online-butik för allt Potter-relaterat.6 Det genomslag Harry Potter har gjort gör serien till ett intressant ämne för intertextuella studier. Många älskar bokserien och även de som inte läst böckerna känner ofta till handlingen i viss utsträckning.

 • 43.
  Krantz, Anton
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Vad det jag önskar kallas: En studie om Existentiella hälsosamtal i skolan, känslor och om att försöka sätta ord på det bortom språket.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate students' self-rated health in relation to existential aspects. With a salutogenic approach, the study builds on theories of existential health, attachment-theory, object relation theory and alexithymia.

  The study examines how the health promotion Existential health conversations affected the students self-rated health, school as a supporting arena as well as the self-rated ability of the youth to identify and verbalize existential feelings. The focus interviews have also been analysed using the World Health Organization [WHO] instrument for measuring health-related quality of life [HRQL] related to spiritual, religious and personal beliefs [SRPB]. To be able to identify the young people's self-rated ability to identify and verbalise existential feelings, the study has chosen to operationalise the theory of alexithymia, primarily inspired by the "Toronto Alexithymia Scale" [TAS20].

  The study is a mixed-methods study based on 94 questionnaires and 6 focus interviews with the students and school health team who participated in Existential health conversations. The material for the self-rated health questionnaire is presented comparatively and the focus interviews are used to nuance that result. The approach “cognition, affection and action” was used for both research issues and serves as the theoretical bridge for the research questions in the study's abductive phase.

  The study found that a large group of students experienced Existential health conversations to be strengthening, and there was a large group of youth that experienced self-rated lack of ability of the youth to identify and verbalise existential feelings. The conclusion of the study states that schools must continue to work on putting this aspect of health in focus with the concept of existential health.

 • 44.
  Leden, Ida
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Från teori till praktik: En studie av utmaningar i det humanitära arbetet applicerade på arbetet med SRHR och unga kvinnor i Cox's Bazar.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate the discrepancies between theory and practice when it comes to humanitarian interventions in refugee camps. In order to contextualize the result it will be applied onto the work with sexual and reproductive health and rights (SRHR) and young women in the world’s biggest refugee camp in Cox’s Bazar, Bangladesh. The research questions are as follow: What discrepancy does relief worker experience when it comes to theory and practice in humanitarian interventions in refugee camps?; what kind of difficulties and challenges do relief workers meet in their work in refugee camps and how do they prepare?; what is the best way to work with SRHR questions and young women in the refugee camp in Cox’s Bazar in Bangladesh?

  The study is built on interviews with five relief workers from western relief organizations. In order to be able to answer the three research questions, the interviews focused on the following themes; discrepancies of theory and practice; use of theoretical guidelines like The Sphere Handbook; difficulties during humanitarian interventions in refugee camps; and lessons learned. Some of the respondents had experience from Cox’s Bazar and/or SRHR and were therefor asked questions due to that specific experience.

  Conclusions to be drawn from the results of the interviews are that it is possible to prepare one self to work in humanitarian conditions but only to a certain extent. Relief workers do need a great deal of experience but there will always be unexpected situations impossible to prepare for. It’s also clear that some basic methods, such as actually talking to the people in need and not only acting on previous experiences, still need to be highlighted. In the specific context of Cox’s Bazar and SRHR questions, relief workers need to understand the culture in order to pursue their work in a suitable way. SRHR questions are for example highly stigmatized and the women’s previous knowledge about their own body is in general very low. 

 • 45.
  Lillskog, Kim
  University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Den heliga Anden och vi har beslutat: En kvalitativ studie av konsensusmetoder i Equmeniakyrkans kyrkokonferens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse the consensus decision making methods that are used at the annual conference of the Uniting Church in Sweden. The methods are analysed through the experiences of people that have attended the conference. Seven participants in the annual conference have been interviewed, and their expressed experiences have then been viewed through Anthony Giddens’ structuration theory, the theory of Jane Mansbridge et. al. regarding developments to the concept of deliberative democracy and through Paul Fiddes and his thoughts on finding the mind of Christ. The study concludes that the decision making methods has so far been well received and applied towards their objectives, though there is room for improvement.

 • 46.
  Lindahl, Anna
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Innehållsanalys av Albaniens nationella handlingsplan för genomförandet av UNSCR 13252018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en Albansk handlingsplan för genomförandet av UNSCR 1325. Arbetet utmynnade i framtagandet av ett utkast som fastställdes i maj 2017 med målet om att anta slutgiltig version under 2018. Denna studie ska undersöka vilka förutsättningar den albanska handlingsplanen har för att lyckas och identifiera eventuella riskområden där implementationen riskerar att stöta på problem. För att uppfylla studiens syfte kommer en innehållsanalys göras av utkastets innehåll. Innehållsanalysen utgår från två uppsättningar av faktorer: de generella rekommendationerna som har sin grund i tidigare dragna erfarenheter om vad som utgör en framgångsrik handlingsplan, och de landspecifika rekommendationerna som tagits fram för Albanien utifrån den nationella kontexten. Resultatet av innehållsanalysen visar att handlingsplanen i viss mån följer det tidigare dragna erfarenheterna på området, dock med några tydliga brister. Studien presenterar tre riskområden där implementationen av handlingsplanen riskerar att stöta på problem. Avslutningsvis lyfts tio kompletterande rekommendationer inför antagandet av den slutgiltiga albanska handlingsplanen.

 • 47.
  Ljung, Anna
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Challenges Facing Human Rights in Myanmar: Comparing 2004 and 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Lodén, Annika
  Stockholm School of Theology. University College Stockholm, Stockholm School of Theology.
  Existentiella samtal med äldre män: Kan det stärka deras psykiska hälsa?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle eftersträvas ungdomlighet. Det gråa håret färgas och begynnande rynkorsminkas över. Journalisten och författaren Arvid Lagercrantz har skrivit förordet till en bokredigerad av filosofie magister och sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto. Lagercrantzbelyser att det inte alltid är så roligt att bli äldre. Kroppens funktioner förändras ochförsämras. Vänner och närstående dör (Lagercrantz 2014:9). Att bli äldre attraherar få. Deäldre hamnar lätt i bakgrunden. Detta påverkar synen på äldre vilket kan leda till att de tillviss del blir fråntagen sitt människovärde. Lars Andersson, docent i gerontologi, menar attundomsfixeringen medför en slags gradering av vad som är värdefullt (Andersson 2002:124).Uppsatsens mening är att lyfta fram äldre och särskilt fokus ligger vid äldres psykiska hälsaoch ohälsa. Detta område har länge varit eftersatt (Rolfner Suvanto 2014:11). Psykisk ohälsa,främst depression, är vanligt bland äldre. Andelen självmord i angiven grupp är hög, isynnerhet bland äldre män (Rolfner Suvanto 2014:13) Självmord är den ytterstakonsekvensen av psykisk ohälsa. Att uppsatsen drar gränsen för äldre från 65 år och uppåt harmed den traditionella svenska pensionsåldern att göra. Psykoanalytikern Erik HomburgerEriksson menar i gerotranscendensteorin, det positiva åldrandet, att människan fortsätter attutvecklas under hela livet. Viljan att lyfta fram Erikson grundas i att sociologiprofessor LarsTornstams ofta refererade teori om gerotranscendens byggde på Eriksons teori. CeciliaMelder, teologidoktor i religionspsykologi, menar att den existentiella hälsodimensionen ipositiv mening påverkar självskattad hälsa och livskvalitet. Melder framhåller möjligheten attutveckla bland annat ”preventioner (förebyggande) för aktiv livshjälp utifrån ett existentiellthälsoperspektiv” (Melder 2014:37). Från mina år som personal inom äldreomsorgen kännerjag igen den beskrivna bilden av att bli äldre. Utifrån beskriven bakgrund menar jag att det ärrelevant att studera möjligheten av existentiella samtal för att stärka äldre mäns psykiskahälsa. Min förförståelse för uppsatsens ämne bygger dels på mitt arbete inom äldreomsorgen.Dels på teorierna som jag fått kunskap om tidigare samt en viss kunskap om psykisk hälsaoch ohälsa hos äldre. Min förförståelse kan innebära att jag i förväg har en uppfattning omstudiens resultat. Av vikt är därför att genomgående vara väl förankrad i fakta som finns ävenom fakta till viss del saknas om det specifika området. Min förförståelse innebär också ettantagande om att uppsatsen berör ett angeläget ämne. För att lyfta fram en verksamhet därexistentiella samtal med äldre förekommer så har en intervju gjorts med Marianne Olsson, verksamhetschef på Sankt Lukas i Kronoberg. Detta för att ta reda på mera om deras kunskapi ämnet psykisk ohälsa och existentiella samtal.

 • 49.
  Mannberg, Jonna
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Människovärde och medborgarskap: En studie över sambandet mellan ett upplevt människovärde och medborgarskapPorträtterat genom papperslösa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to concretize the concept of ”human dignity”, as well as see to its role inpolitics, and what consequences it has on juridical implementation. The discussion deals withthe importance of citizenship in Sweden. The purpose of the study is to focus onundocumented immigrants, their conditions and what implications a lack of citizenship has onthe group in question – ergo which connection actually exists between human dignity andcitizenship. Using the research questions it is discussed whether the concept of ”humandignity” is able to concretize, as well as if it possible to determine an ethical duty towardsundocumented immigrants based on the principle of human dignity.The essay is based on a social constructivist theory which, alongside a criticaldiscourse analysis in accordance with Faircloughs three-dimensional model, aims to theorise awell-discussed and established concept as well as power relations in society, and how acondition as an undocumented immigrant creates a new form of powerlessness. The methodproblematises the importance of citizenship for the experience of having human dignity.With this as the basis of the essay the result mainly shows the meaning of theconcept of ”human dignity” from ethical, political and legal perspectives, as well as therelation between the concept and citizenship. Thereafter the essay examines citizenship,partially from a general perspective but with its main focus on Sweden. Undocumentedimmigration serves as a counterpart to citizenship, which is concretised through an evaluationof the conditions of undocumented immigrants in Sweden at present. The analysis thatfollows aims to show that human rights are not the only fundamental thing for experiencingan intrinsic value, hence the discussion must go further, by showing that human dignity canserve as an adequate starting point to ensure a fundamental protection of individuals. This dueto the fact that the meaning of the concept goes further than claiming rights, and therebyshedding light to an additional nuance of the meaning of being human.3The conclusions that follow shows the problematics that the essay raises, butmoreover the possible areas for change or improvement that comes with the increasedresonance of the concept, as well as its established importance.

 • 50.
  Manzizila, Gina
  University College Stockholm, Stockholm School of Human Rights.
  Etnisk diskriminering och afrofobi på den svenska arbetsmarknaden.: En empirisk studie om erfarenheter av rasism och diskriminering.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar till att belysa problematiken och erfarenheterna kring etnisk diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige. Genom samhällsvetenskapliga metoder har författaren undersökt sambandet mellan afrofobi och etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, för att förstå orsakerna bakom högskoleutbildade afrosvenskars svårighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.Enkätundersökningar och intervjuer är metoder som använts i studien för att få empirisk material och avgörande narrativ om de olika orsakerna bakom afrosvenskars svårigheter med att komma in i arbetsmarknaden. Studien finner att det finns strukturella praktiker i arbetslivet som missgynnar personer med annan etnicitet än svensk. Undersökningen har genom intersektionellt maktanalys tittat närmare på etniskmaktordning för att studera relationerna mellan afrofobi, rasism och diskriminering. Historiebruk i Svenskkontext har i undersökningen visat sig vara en av de grundläggande orsakerna till uppkomsten av afrofobiska värderingar. Detta eftersom historiska ideologier och värderingar kopplat till rasbiologi, har bidragit till att reproducera och upprätthålla ett systematiskt hierarkiskt rangordning av underordning och överordning av människor utifrån hudfärg.1Studiens empiri visar att hudfärg och utseende är markörer för afrosvenskars utsatthet för rasistiskt motiverad diskriminering på arbetsmarknaden. Diskrimineringslagens snäva jurisdiktion och bristande rättstillämpning har missgynnat afrosvenskars möjligheter till att utkräva sina rättigheter på lika villkor, särskilt då begreppet etnicitet som diskrimineringsgrund inte fångar essensen i de rasbiologiska dimensionerna av rasism som påverkar afrosvenskars arbetsliv och tillgång till arbetsmarknaden. Trots att utbildning och vistelsetid i Sverige anges som viktiga framgångsfaktorer för individens chanser att få ett jobb i Sverige. Uppsatsen har funnit att högskoleutbildade afrosvenskar som är både födda i Sverige eller bott i Sverige länge har svårigheter med att få anställningar som motsvara deras utbildningsnivå och kompetens.

12 1 - 50 of 97
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.7
|